Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Damrehabilitering i Hurum

Ved kjøpet av industrianlegget på Tofte overtok Statkraft blant annet sju dammer på Hurum. Vedlikehold og tilsyn av disse administreres av Statkraft Tofte.

Etter avtale og i samarbeid med NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) er det satt i gang et vedlikeholdsprogram for alle sju dammer. Totalt skal det brukes opp mot 150 millioner kroner på dette arbeidet de nærmeste årene.

I første omgang er det dam Langvann, dam Røskestadvann og Engdammen som skal rehabiliteres.

Fremdriftsplan:

  Milepæler Når Status
  Teknisk- og miljøplan oversendt NVE
 
Desember 2019
 
Gjennomført
  Beslutning om å godkjenne konsept etter innspill fra NVE
 
Mars 2020
 
Gjennomført
  Utsendelse forespørselsdokumenter til entreprenører
 
April 2020
 
Gjennomført
  Beslutning om å sette i gang arbeider
 
September 2020
 
Gjennomført
  Start bygging
 
Oktober 2020
 
Igangsatt
  Bygging ferdig
 
Desember 2021  

 

 

  • Langvann

  • Roskestadvann

  • Engdammen