Damrehabilitering i Hurum

Ved kjøpet av industrianlegget på Tofte overtok Statkraft blant annet sju dammer på Hurum. Vedlikehold og tilsyn av disse administreres av Statkraft Tofte.

Etter avtale og i samarbeid med NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) er det satt i gang et vedlikeholdsprogram for alle sju dammer. Totalt skal det brukes opp mot 150 millioner kroner på dette arbeidet de nærmeste årene.

I første omgang er det dam Langvann, dam Røskestadvann og Engdammen som skal rehabiliteres.

Fremdriftsplan:

  Milepæler Når Status
  Teknisk- og miljøplan oversendt NVE
 
Desember 2019
 
Gjennomført
  Beslutning om å godkjenne konsept etter innspill fra NVE
 
Mars 2020
 
Gjennomført
  Utsendelse forespørselsdokumenter til entreprenører
 
April 2020
 
Gjennomført
  Beslutning om å sette i gang arbeider
 
September 2020
 
Gjennomført
  Start bygging
 
Oktober 2020
 
Igangsatt
  Bygging ferdig
 
Desember 2021  

 

 

  • Langvann

  • Roskestadvann

  • Engdammen