Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Tidligfase havvindprosjekter i Sverige

Statkraft integrerte ni tidligfase havvindprosjekter i Sverige i sin portefølje i 2023.

Sverige er et utviklerledet havvind marked, og Statkraft har identifisert ti områder for ni prosjekter i svenske farvann som er godt egnet for havvindutbygging. Disse tidligfaseprosjektene ligger på vest-, sør-, øst- og nordøstkysten og kan ha bunnfast så vel som flytende havvind.  

Av de ni prosjektene er Beta det mest modne. Det mulige prosjektet, som ligger sør i Østersjøen, forventes å være i drift innen 2030. En konsesjonssøknad ble sendt til svenske myndigheter i juni 2023.

Tidligfase havvindprosjekter

Våre havvindprosjekter i Sverige