Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Utsira Nord

Statkraft har gått sammen med Mainstream Renewable Power (Aker) og Ocean Winds om å satse på å bli utbygger av flytende havind på Utsira Nord.

Utsira Nord ble åpnet for fornybar energiproduksjon i 2020. Nå legges det til rette for å gi konsesjon for utbygging av 1500 MW i havområdet vest for øykommunen Utsira i Rogaland. 

Offshorefeltet Utsira Nord ligger nær land og vil bli knyttet til kraftnettet på land i Norge. Gjennomsnittsdybden i området er 265 meter, og området egner seg derfor bare for flytende havvind.

Regjeringen har besluttet at Utsira Nord skal utlyses i løpet 2024, og at Utsira Nord skal tildeles etter kvalitative kriterier.

Statkraft og dets partnere er med sin samlede ekspertise og erfaring godt rustet for å utvikle et robust, kostnadseffektivt og bærekraftig energisystem basert på flytende havvindkraft på Utsira Nord. Dette kan også åpne den norske leverandørkjeden for globale muligheter.