Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft og Copenhagen Infrastructure Partners går sammen om å utvikle 2,2 GW havvind i Irland

17 jan., 2023

Statkraft går sammen med Copenhagen Infrastructure Partners' (CIP) for å bygge ut inntil 2,2 gigawatt havvind i Irland. Partnerskapet innebærer at CIP kjøper en 50 prosent eierandel i Statkrafts havvindportefølje i Irland.

Utvikling og bygging av disse prosjektene forventes å kreve samlede investeringer på mer enn 4 milliarder euro innen 2030. 

– Denne avtalen markerer et stort steg for Statkraft i Irland når vi nå skalerer opp våre havvindambisjoner i Nord-Europa. Kysten utenfor Irland er ideell for storskala offshore vindkraftproduksjon – energi vi vil levere i samarbeid med CIP. Selskapets betydelige prosjektportefølje innen havvind, kombinert med vår utviklings- og markedsekspertise, vil bidra til å skape et grønt energisystem designet for en utslippsfri framtid, sier David Flood, direktør for havvind i Statkraft.

- Vi er veldig glade for å gå inn i det irske offshoremarkedet og ser frem til å utvikle disse spennende prosjektene sammen med Statkraft. Ved å kombinere CIPs industrielle bakgrunn og internasjonale erfaring innen havvind med Statkrafts erfaring med irsk fornybar energi, vil partnerskapet gjøre det mulig å levere fornybar kraft til irske hjem og bedrifter og bidra til å nå den irske regjeringens ambisiøse mål for utslippskutt, sier Nischal Agarwal, partner i CIP. 

Statkraft har som mål å ta en industriell rolle innen havvind i Nordsjøen og Irland. Denne avtalen er et viktig steg i å levere på denne ambisjonen. Statkraft ønsker å spille en stor rolle i utviklingen av en havvindindustri i Norge. Selskapet har ti års erfaring fra havvind i Storbritannia og kompetanse og lang erfaring med å utvikle og drifte store fornybarprosjekter. Samtidig er Statkraft med i to sterke  konsortier med mål om å ta del i de første norske havvindprosjektene som er lyst ut. 

 - Avtalen og samarbeidet med CIP gir oss tilgang på kompetanse og erfaring fra både bunnfaste- og flytende havvindprosjekter. Prosjektene i Irland vil gjør oss enda bedre rustet til å ta del i utbyggingen av både Sørlige Nordsjø II, Utsira Nord og nye utlysninger som vi håper kommer, sier Gry J. Åmodt, leder for norsk havvind i Statkraft. 

Statkraft gikk inn i det irske markedet i 2018 og har siden den gang nesten tredoblet  arbeidsstyrken og utviklingsporteføljen.  Selskapet er en ledende aktør i det irske markedet for fornybar energi og utvikler, eier og drifter fornybare energiprosjekter innen landbasert vindkraft, havvind, sol, batterilagring og nettjenester.  

Avtalen med CIP inkluderer de tre fasene i North Irish Sea Array (NISA) og Bore Array. Utbyggingsarealene for NISA ligger utenfor kysten av fylkene Dublin, Louth og Meath, mens Bore Array ligger i et område utenfor Wexford-kysten. 
 
  
Om NISA 
The North Irish Sea Array, også kjent som NISA, er et offshore vindkraftprosjekt utenfor kysten av fylkene Dublin, Meath og Louth. NISA var ett av syv havvind prosjekter som fikk samtykke av den Irske regjeringen i desember 2022. En søknad er planlagt å bli sendt inn i år, med forventet byggestart i 2026.  
 
Om Bore Array 
Bore Array er en foreslått fase 2 offshore vindpark i Celtic Sea utenfor kysten av Co Wexford i Irland. Byggingen av 500MW bunnfast havvind forventes å kunmne starte i 2027. 

Kontakt

Mann som smiler
Geir Fuglseth
Pressekontakt