Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Ett skritt nærmere hydrogenproduksjon på Mo

28 jun., 2022

Statkraft og Celsa Armeringsstål (CELSA) samarbeider om å etablere en verdikjede for grønt hydrogen til industriell bruk i Mo i Rana. Målet er å produsere verdens mest klimavennlige armeringsstål. Tildelingen av 121, 4 millioner kroner fra Enova til en ny valseovn som er tilpasset bruk av hydrogen er et viktig skritt i retning av å nå denne målsettingen.

Statkraft og Celsa har arbeidet med dette prosjektet i flere år sammen med Mo Industripark. Dagens tildeling fra Enova for en omstilling til bruk av grønt hydrogen er en viktig brikke på vei mot en utslippsfri stålindustri.

- Statkraft synes det er flott at Enova har gitt støtte til finansiering av ny ovn til stålproduksjonen hos Celsa. Det gir mulighet for en grønnere industri med en betydelig utslippsreduksjon og betyr samtidig at Statkraft nå kan gå videre og se på hvordan vi kan få etablert en  produksjonsenhet som kan levere hydrogen til Celsa og etter hvert til andre forbrukere i Mo i Rana. Vi ser fram til videre samarbeid med Celsa, sier Bjørn Holsen som er SVP for New Business i Statkraft.

- Vi har kommet langt i planleggingen av dette prosjektet som vi har samarbeidet med Statkraft om i de siste 4 årene. Ovnene som kan levere kraften som trengs for vår drift på 100 % hydrogen, finnes ikke i verden i dag. Vi vil derfor bli ledende innenfor teknologi for grønn omstilling når dette står klart. Prosessen krever ekstrem innovasjonskraft fra flere av våre  samarbeidspartnere, sier Nævermo-Sand, Head of Sustainability & Strategy, CELSA Nordic (prosjektleder for CELSAs hydrogenetablering).

Celsa Group, CELSAs spanske eiere i Barcelona er begeistret for den nye satsingen:

- Celsa har allerede lavt klimaavtrykk på vår produksjon av stål. Dette skyldes fokuset vi har på resirkulering og gjenbruk. Med 100% resirkulert stålskrap som innsatsfaktor klarer vi å produsere stål med 1/6 utslipp sammenliknet med ordinær fremstilling. Med hydrogen som primære energikilde i valseverket i Mo i Rana kan vi fjerne de siste av våre egne utslipp, noe som tilsvarer 60% av total CO2 pr år. Dette vil være et solid skritt fremover i det grønne skiftet, sier Juan Carlos, Chief Officer
Sustainability and Strategy i Celsa Group.

- Celsas stål- og valseverk på Mo tar nå lederskap for hele konsernet og for industrien i Europa. Vi er stolt over å se hva de får til på Mo og er ivrig etter å se hvordan vi kan få dette innført på ved andre produksjonsstedene våre.

Fra slutten av 2024 vil Celsa være i stand til å tilby en begrenset mengde armeringsstål til sine kunder innfor bygg og anleggsbransjen i Norden som ønsker å ta ledelsen i det grønne skiftet. Et armeringsstål produsert på 100 % vannkraft i smelteprosessen og hydrogen i valseprosessen. Målet er å ha klart et kvantum på over 50.000 tonn i 2024 og deretter øke mengden år for år.

- Stålindustrien fører med seg store utslipp og det ønsker vi å gjøre noe med. I tillegg til det tydelige fokuset vi har på sirkulære verdikjeder, kommer hydrogen i valseprosessen til å føre oss helt i front innenfor den grønne omstillingen av industrien. Bruk av hydrogen som primær energikilde for å
produsere armeringsstål til våre kunder i Norden, medfører at vi også er med på å redusere utslippene i bygg- og anleggsbransjen. Vi skal lede an i denne utviklingen og ønsker at resten av industrien skal adoptere løsningen vår, sier Susanne Nævermo-Sand.

Statkraft vil utvikle og skalere nye grønne energiteknologier, som vil spille en avgjørende rolle i framtidens nullutslippssamfunn. Vår ambisjon er å ta en ledende rolle innen grønt hydrogen. Samarbeidet med Celsa og etablering av knutepunkter for produksjon av grønt hydrogen passer godt inn i denne satsingen.

- Statkraft vil nå gå videre med de kommersielle forutsetningene for et produksjonsanlegg for elektrolyse i Mo i Rana. Vårt mål er å kunne ta en beslutning om å bygge et produksjonsanlegg for grønt hydrogen tidlig i 2023. I så fall kan anlegget stå klart i 2024, sier Bjørn Holsen.

 

Statkraft og Celsa

Mann som smiler
Geir Fuglseth
Pressekontakt