Sted: Mo i Rana
Foto: CELSA

Ved anlegget til CELSA Armeringsstål i Mo i Rana resirkuleres årlig 700.000 tonn skrapjern fra hele Norden.

Det tilsvarer to Eiffeltårn i uken...

... og det gir store utslipp av CO2.

Foto: Statkraft

Kraftverksjef Marianne Fineide, leder av Kraftverkgruppe Rana i Statkraft.

Men med grønn kraft fra fornybar energi kan valseprosessen ved stålverket bli 100 prosent utslippsfri.

Mo i Rana byr på vakker natur, gode naturressurser og et fornybareventyr i emning. Med vannkraft fra Statkraft skal CELSAs stål endre farge fra grått til grønt. Veien dit går via hydrogen.

 

Det grønne stålet

 

CELSA Armeringsstål AS er ett av mange selskaper som Statkraft jobber med for å skape en fremtid basert på fornybar energi.

Stålverket i Mo i Rana i Nordland får allerede fornybar energi fra Statkrafts vannkraftverk i området, og vannet fra kraftverket brukes også til å kjøle ned stålet for å gi det rett kvalitet. Men visse deler av produksjonsprosessen kan ikke elektrifiseres direkte ved hjelp av vannkraft, og gass må i dag brukes for å få høye nok temperaturer i valseovnen.

Statkraft jobber med en løsning der gassen skal kunne byttes ut med grønt hydrogen.  

– Hvis CELSA bytter til hydrogen, kan stålverket redusere de årlige CO2-utslippene i valseprosessen fra 60.000 tonn til null, sier Marianne Fineide, sjef for Kraftverkgruppe Rana i Statkraft.

Se hvordan Statkraft planlegger å lage grønt hydrogen ved hjelp av vannkraft:

Kan hydrogen være helten?

– Stål er skjelettet i det moderne samfunnet. Dette metallet er overalt, har evig liv og kan resirkuleres i det uendelige, sier Petter Skatland, valseverksjef ved CELSAs stålverk i Mo i Rana.  

Kledd i vernetøy befinner han seg inne i fabrikken der det ryker og gnistrer ut fra store smelteovner. Hørselvernet må på for å holde støyen unna fra øredøvende boring, høylytt piping fra maskiner og bulder og brak fra avlessing av tungt metall. Det er lyden av skrapmetall som gjenvinnes for å få nytt liv.

Med 344 ansatte er CELSA-anlegget i Mo i Rana ikke bare en ledende produsent av armeringsstål i Norden, men også Norges største gjenvinningsselskap – og med en høy miljøprofil. Men hvordan kan det ha seg, når stålindustrien er en av verdens største kilder til utslipp av CO2?

Stålindustrien krever enormt mye energi og høye temperaturer i smelte- og valseprosessen. Kan dagens bruk av gass som energikilde erstattes av et grønt alternativ som gir høy nok temperatur for denne prosessen? Høyere enn det er mulig å få til direkte fra vannkraft?

Statkraft og CELSA har sammen med Mo Industripark arbeidet i flere år med hvordan hydrogen skal bli den grønne løsningen. Lykkes planene, har valseprosessen ved stålverket potensial til å bli helt utslippsfri.  

– Vi hører hele tiden snakk om det grønne skiftet, men vi står for den praktiske gjennomføringen av det, sier valseverksjefen stolt.

Foto: Karl H. Ystanes

Hydrogen er det vanligste grunnstoffet i universet. Det er også det letteste og har det enkleste atomet.   

Flytende hydrogen blir for eksempel brukt av NASA som rakettdrivstoff.

Mo Industripark
Sted: Mo i Rana
Foto: CELSA
  • Avhengig av produksjonsmetoden kan det lages blått, grønt, turkist, brunt eller grått hydrogen. Grønt hydrogen blir produsert ved elektrolyse av vann, en miljøvennlig og helt utslippsfri prosess med bruk av fornybar energi.

  • CELSA Armeringsstål (bildet) ligger i næringsparken i Mo i Rana i Nordland. Statkraft har flere vannkraftanlegg i Rana-området. Planen er å utnytte energien til ikke bare å sørge for strøm til husholdninger og næringsvirksomhet, men også å produsere grønt hydrogen som kan brukes som miljøvennlig brennstoff i CELSAs stålvalseverk.

  • Statkraft planlegger å sende hydrogen i rør til CELSAs fabrikk i Mo Næringspark, der det skal brennes og kunne gi høy nok temperatur til prosessen med å varme opp og valse ut stål.

Verdensledende hydrogen-hub

Statkraft, CELSA og Mo Industriparks planer for fremtiden er store. Partene ønsker å etablere en hydrogen-hub på Mo, der målet er å kunne levere hydrogen til nye kunder i industriparken. For eksempel som drivstoff til tunge anleggsmaskiner, lastebiler og lastebåter.

Men hvor lang tid vil det ta å nå målstreken?

– Det jobbes mot at prosjektet starter hydrogenleveranser i fjerde kvartal i 2024, sier Statkrafts Marianne Fineide, men legger til:

– Dette avhenger av at CELSA ikke må ta hele merkostnaden i en overgangsperiode der selskapet får høyere energikostnader enn om man fortsatte å bruke fossil energi. Hvordan overgangsperioden skal kompenseres, bestemmer om prosjektet kan realiseres.

Prosjektet kom et steg videre da Enova tildelte 121,4 millioner kroner til en ny valseovn som er tilpasset bruk av hydrogen.

– Valseovnene er ikke bare et viktig skritt for å nå målsettingen, men vil også sette Mo i en verdensledende posisjon innenfor teknologi for grønn omstilling forteller Susanne M. Nævermo-Sand, ansvarlig for bærekraft og strategi i CELSA Nordic og prosjektleder for hydrogensatsingen hos CELSA Armeringsstål.   

– Teknologien som kan levere kraften som trengs for en valseprosess på 100 prosent hydrogen, finnes ikke i verden i dag. Vi vil derfor bli ledende innenfor teknologi for grønn omstilling når dette står klart. Med hydrogen som drivstoff i valseverket i Mo i Rana kan vi eliminere våre egne utslipp fra valseprosessen, noe som vil redusere det totale CO2-utslippet fra produksjonsprosessen i Mo med rundt 60 prosent. Dette vil være et solid skritt fremover i det grønne skiftet, sier hun. 

Prosessen krever ekstrem innovasjonskraft fra alle som samarbeider. 

Stål fra Celsa
(Foto: CELSA)

Nye grønne energiteknologier

Realiseres visjonen om et stålvalseverk med null utslipp på Mo, tar Norge en ledende posisjon i utviklingen av grønn teknologi. CELSA kan da levere resirkulert stål med lavere karbonavtrykk, noe som vil være et godt bidrag i kampen for å redusere klimautslippene.

– Hydrogen vil kunne spille en nøkkelrolle for å skape fremtidens nullutslippssamfunn. Det er viktig for Statkraft å samarbeide med bransjer som utvikler og skalerer nye grønne energiteknologier, sier Marianne Fineide.

Samarbeidet med CELSA passer derfor godt inn i Statkrafts satsing.

– Får vi til storskala leveranser av grønt hydrogen inn mot industri og tungtransport, har man lykkes med et av de viktigste tiltakene for å avkarbonisere industrien og realisere store utslippskutt, konstaterer hun optimistisk.  

For å lykkes må det lønne seg å velge klimavennlig.

– Og det må koste å forurense, legger hun til.

Marianne Fineide
"Ved å samarbeide med en så stor foregangskunde som CELSA kan vi bygge et hydrogenanlegg som er stort nok til å presse kostnadene ned."
Marianne Fineide
Kraftverksjef for Statkraft i Rana

Les mer om Statkraft og hydrogen