Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Aker Horizons og Statkraft utforsker muligheter for grønt hydrogen og ammoniakk i India og Brasil

26 apr., 2022

Aker Horizons, gjennom porteføljeselskapet Aker Clean Hydrogen, og Statkraft har signert samarbeidsavtaler for i fellesskap å utforske mulighetene for grønn hydrogen- og ammoniakkproduksjon i India og Brasil, rettet mot lokal stål- og kunstgjødselindustri.

Aker Clean Hydrogen er en global integrert hydrogen-, ammoniakk- og metanolprodusent og bygger på Akers 180 år lange industriell historie, mens Statkraft er en ledende utvikler og produsent av fornybar energi med betydelig erfaring og tilstedeværelse i både India og Brasil.

- Med betydelig fornybar kraftproduksjon og markedsaktiviteter i India og Brasil er Statkraft godt posisjonert for å utvikle grønne hydrogenprosjekter i disse to enorme og viktige energimarkedene. Å utnytte slike muligheter bidrar til vekst i vår forretningsaktivitet, samtidig som klimagassutslippene i India og Brasil reduseres, sier Jürgen Tzschoppe, konserndirektør International Power i Statkraft.

Utslipp fra stål- og ammoniakkindustrien bidrar til nær 9 prosent av de globale klimagassutslippene og er klassifisert som vanskelige, men nødvendige sektorer å omstille. Grønt hydrogen gir et utslippsfritt alternativ til dekarbonisering av disse industriene og en mulighet til å øke forsyningssikkerheten for de to råvarene.

Samarbeid i India
Aker Clean Hydrogen og Statkraft er enige om å sammen se på felles muligheter for å utvikle helintegrert fornybar kraftproduksjon og grønn hydrogenproduksjon i India, rettet mot indisk stål- og ammoniakkindustri, samt ammoniakkeksport. Stålindustrien i India produserer rundt 100 millioner tonn stål årlig. I India kan grønt hydrogen brukes til å erstatte grått, fossilbasert hydrogen, kull og naturgass som drivstoff og råstoff. Dette vil redusere CO2-utslippene betydelig, samtidig som det styrker forsyningssikkerheten ved å redusere landets sårbarhet for svingninger i energimarkedet.

India forbruker i dag omtrent sju millioner tonn grått hydrogen per år, noe som gjør det til verdens nest største hydrogenforbruker. Landets nåværende hydrogenetterspørsel forventes å nå omtrent 12 millioner tonn innen 2030 og omtrent 28 millioner tonn innen 2050. Indias forpliktelse til å nå netto null innen 2070, annonsert under COP26, vil ytterligere øke etterspørselen etter grønt hydrogen i en av de raskest voksende økonomiene i verden.

Samarbeid i Brasil
I Brasil har Aker Clean Hydrogen, Statkraft og Sowitec, et selskap som spesialiserer seg på utvikling av fornybare vind- og solenergianlegg, mål om i fellesskap å utvikle såkalte Power-to-X-prosjekter i delstaten Bahia. Den første muligheten som vurderes er et stor-skala hybridprosjekt, som kombinerer fornybar kraftproduksjon, og hydrogen- og ammoniakkproduksjon for den lokale kunstgjødselindustrien.

Brasil er verdens fjerde største forbruker av gjødsel, og står for rundt åtte prosent av den globale etterspørselen. For tiden importerer landet mer enn 80 prosent av forbruket. Nylig vedtok den brasilianske regjeringen sin nasjonale gjødselplan for 2022-2050, som forsøker å redusere den brasilianske avhengigheten av importert kunstgjødsel ved blant annet å tiltrekke og støtte utenlandske investeringer.

Delstaten Bahia har gunstige fornybare ressurser fra vind og sol og et omfattende landbruk som importerer store mengder grå, fossil-basert gjødsel. Å erstatte importert grå ammoniakk med lokalprodusert grønn ammoniakk vil støtte dekarboniseringen av det lokale landbruket og redusere importavhengigheten, samtidig som det skapes nye, grønne industrimuligheter. Prosjektet skal etter planen være i kommersiell drift innen 2027.

– Vi er glade for å gå sammen med Statkraft for å sette fart på overgangen fra grå til grønne løsninger i India og Brasil, sier Knut Nyborg, administrerende direktør i Aker Clean Hydrogen.

- Her ligger det betydelige potensielle klimagevinster. Både India og Brasil har energiressurser i verdensklasse, er store forbrukere av hydrogen og har myndigheter som støtter det grønne skiftet gjennom gode rammevilkår. Det danner grunnlag for store muligheter for grønn hydrogen- og ammoniakkproduksjon, legger han til.

Kontakt

Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressetalsperson