Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft blir med i samarbeid om innovasjon på batterier og hydrogen

12 nov., 2019

Statkraft inngår samarbeid med MoZEES, et norsk forskningssenter om nullutslippsmobilitet.

Statkraft slutter seg til partnerskapet for å støtte forskning og innovasjon på nye løsninger innen batterier og hydrogen. Ulf Eriksen, sjef for Statkrafts hydrogenteam, signerte avtalen under et møte hos MoZEES 8. november.

Statkrafts mål er å utvikle grønn hydrogen basert på fornybar energi og levere hydrogen som drivstoff til tungtransport, som en energiressurs for bygg- og anleggssektoren, og som en innsatsfaktor i industrien, først i Norge og Sverige.