Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Hydrogen til tungtransport fra Statkraft

26 mar., 2021

Statkraft er en av partnerne i hydrogenprosjektet H2 Trucks, et samarbeid mellom en rekke aktører som til sammen utgjør hele verdikjeden i et marked for grønt hydrogen til tungtransport.

Samarbeidet gir gode forutsetninger for å få etablert et marked slik at produksjonen kommer i gang.

Et viktig mål er å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. Batterier fungerer fint for personbiler og lettere transport. For tyngre transportoppdrag over lengre strekninger er hydrogen en god løsning. Statkraft har som ambisjon å bli en betydelig produsent av hydrogen basert på fornybar kraft. I tillegg til å være produsent vil vi være en tilrettelegger og samarbeidspartner slik at hydrogen kan tas i bruk som energiressurs til bygg og anlegg og som innsatsfaktor i industrien og som drivstoff til tungtransport.

Målsettingen til samarbeidspartnerne er å få etablert produksjon og ha minst 100 lastebiler på veien innen 2025. For Statkraft sees prosjektet i sammenheng med initiativer innenfor maritim sektor og landtransport i Sverige gjennom Nordic Hydrogen Corridor.

H2 Trucks er et av mange hydrogen-initiativer Statkraft er med på. Selskapet fokuserer på lokasjoner og prosjekter hvor man kan produsere hydrogen til flere formål. Med utgangspunkt i Norske og Svenske prosjekter er målsettingen å gå videre i andre land hvor Statkraft har aktivitet og kraftproduksjon.