Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Fra informasjon til innsikt

I et energilandskap i rask utvikling er det viktigere enn noen gang å ha strømlinjeformede finansprosesser, systemer for effektiv tolkning og formidling av data og evne til å forutse fremtidige endringer.

Som en del av vårt finansteam vil du være tett på kjernevirksomheten og sentral i fremstillingen av innsikt som ligger til grunn for beslutningene som tas i selskapet.  

Enten du jobber med kunstig intelligens, «process mining», neste generasjons ERP-systemer eller finansrapportering, er finansekspertene våre sentrale i optimaliseringen av vår videre vekst og verdiskaping. 

Vi ser etter finanseksperter på følgende områder: 

  • Regnskap og finansiell rapportering 
  • Transaksjoner 
  • “Process mining” 
  • Controlling 
  • Robotikk og analyse 
  • Revisjon 
  • Forsikring 
  • Treasury 
  • Skatt 
  • Virksomhets- og risikostyring 
Bilde av Victor Pereira som smiler
"Vi er virkelig et internasjonalt selskap. Som prosessleder innen globalt regnskap, får jeg se det store bildet, på tvers av alle våre globale operasjoner, bidra til å harmonisere regnskapsprosesser og prosedyrer, og hjelpe våre beslutningstagere med å ta rette avgjørelser."
Victor Pereira
Global Accounting Process Manager

Relatert innhold