Fra informasjon til innsikt

I et energilandskap i rask utvikling er det viktigere enn noen gang å ha strømlinjeformede finansprosesser, systemer for effektiv tolkning og formidling av data og evne til å forutse fremtidige endringer.

Som en del av vårt finansteam vil du være tett på kjernevirksomheten og sentral i fremstillingen av innsikt som ligger til grunn for beslutningene som tas i selskapet.  

Enten du jobber med kunstig intelligens, «process mining», neste generasjons ERP-systemer eller finansrapportering, er finansekspertene våre sentrale i optimaliseringen av vår videre vekst og verdiskaping. 

Vi ser etter finanseksperter på følgende områder: 

  • Regnskap og finansiell rapportering 
  • Transaksjoner 
  • “Process mining” 
  • Controlling 
  • Robotikk og analyse 
  • Revisjon 
  • Forsikring 
  • Treasury 
  • Skatt 
  • Virksomhets- og risikostyring 
Bilde av Victor Pereira som smiler
"Vi er virkelig et internasjonalt selskap. Som prosessleder innen globalt regnskap, får jeg se det store bildet, på tvers av alle våre globale operasjoner, bidra til å harmonisere regnskapsprosesser og prosedyrer, og hjelpe våre beslutningstagere med å ta rette avgjørelser."
Victor Pereira
Global Accounting Process Manager


Relatert innhold