Jump to content Jump to navigation Jump to search
Mennesker på kontor
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Fra informasjon til innsikt

I et energilandskap i rask utvikling er det viktigere enn noen gang å ha strømlinjeformede finansprosesser, systemer for effektiv tolkning og formidling av data og evne til å forutse fremtidige endringer.

Som en del av vårt finansteam vil du være tett på kjernevirksomheten og sentral i fremstillingen av innsikt som ligger til grunn for beslutningene som tas i selskapet.  

Enten du jobber med kunstig intelligens, «process mining», neste generasjons ERP-systemer eller finansrapportering, er finansekspertene våre sentrale i optimaliseringen av vår videre vekst og verdiskaping. 

Vi ser etter finanseksperter på følgende områder: 

  • Regnskap og finansiell rapportering 
  • Transaksjoner 
  • “Process mining” 
  • Controlling 
  • Robotikk og analyse 
  • Revisjon 
  • Forsikring 
  • Treasury 
  • Skatt 
  • Virksomhets- og risikostyring 

"Vi er virkelig et internasjonalt selskap. Som prosessleder innen globalt regnskap, får jeg se det store bildet, på tvers av alle våre globale operasjoner, bidra til å harmonisere regnskapsprosesser og prosedyrer, og hjelpe våre beslutningstagere med å ta rette avgjørelser."

Bilde av Victor Pereira som smiler
Victor Pereira
Global Accounting Process Manager


Relatert innhold

Kontakt oss