Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Sikring av fornybar kraftproduksjon

Drift og vedlikehold er en svært viktig del av vår globale energivirksomhet. Det sikrer at kraftverkene våre fungerer optimalt og at vi er i stand til å møte den stadig økende etterspørselen på fornybar energi.

Som tekniker i Statkraft kan du få i oppgave å utføre service på vindturbiner 90 meter over bakken, drive feilsøking og diagnostisering på turbiner, eller bidra til sikker og forsvarlig drift av anleggene våre. Du vil få inngående kjennskap til kraftproduksjonen vår i praksis og vil bidra til at kraftverkene våre driftes så effektivt som mulig. 

Vårt driftsteam jobber med følgende områder: 

  • Elektrisk og mekanisk feilsøking 
  • Konstruksjon og reparasjon
  • Programmering og installering av elektroniske måleapparater
  • Sikkerhet
  • Forbedring av driftsprosesser
  • Planlegging og utføring av vedlikehold
  • Vedlikehold av verktøy 
Ung mannlig arbeider som smiler
"Jeg jobber midt i kjernen av kraftproduksjonen vår og daglig får jeg bryne meg på oppgaver som er sentrale for driften. Jeg bygger kompetanse som Statkraft får glede av samtidig som jeg opparbeider meg egne tekniske ferdigheter. Det er «vinn vinn»"
Sindre Seim Tyssedalstveit
Læring elektrisk

Relatert innhold