Jump to content Jump to navigation Jump to search
Kvinnelig Statkraft ansatt
Foto: Alexander Hagstadius

Sikring av fornybar kraftproduksjon

Drift og vedlikehold er en svært viktig del av vår globale energivirksomhet. Det sikrer at kraftverkene våre fungerer optimalt og at vi er i stand til å møte den stadig økende etterspørselen på fornybar energi.

Som tekniker i Statkraft kan du få i oppgave å utføre service på vindturbiner 90 meter over bakken, drive feilsøking og diagnostisering på turbiner, eller bidra til sikker og forsvarlig drift av anleggene våre. Du vil få inngående kjennskap til kraftproduksjonen vår i praksis og vil bidra til at kraftverkene våre driftes så effektivt som mulig. 

Vårt driftsteam jobber med følgende områder: 

  • Elektrisk og mekanisk feilsøking 
  • Konstruksjon og reparasjon
  • Programmering og installering av elektroniske måleapparater
  • Sikkerhet
  • Forbedring av driftsprosesser
  • Planlegging og utføring av vedlikehold
  • Vedlikehold av verktøy 
Ung mannlig arbeider som smiler

"Jeg jobber midt i kjernen av kraftproduksjonen vår og daglig får jeg bryne meg på oppgaver som er sentrale for driften. Jeg bygger kompetanse som Statkraft får glede av samtidig som jeg opparbeider meg egne tekniske ferdigheter. Det er «vinn vinn»"

Sindre Seim Tyssedalstveit
Læring elektrisk


Relatert innhold

Kontakt oss