Rask respons for fremtiden

I stadig mer komplekse energimarkeder og utfordrende klimalandskap, jobber våre trading- og produksjonsplanleggingsteam for å maksimere verdien og minimere risikoen for både våre egne kraftproduserende anlegg og anleggene til kundene våre.

Som del av enten trading- eller produksjonsplanleggingsteamet vårt vil du få ansvar for å optimalisere kraftproduksjonen, kjøpe og selge kraft i kortsiktige markeder og handle børsnoterte energiprodukter. 

Statkraft er Europas største leverandør av fornybar energi og er en viktig aktør i energi- og råvaremarkedene. Enten du er ansvarlig for å forvalte kraftproduksjonen vår eller sitter på tradingdesken, vil det være din jobb å sikre at grønn energi fortsetter å være attraktivt, lønnsomt og konkurransedyktig.  

Din evne til å identifisere mønstre, evaluere markedsendringer og bruke innsikten i arbeidet ditt bidrar ikke bare til din egen utvikling, men også til overgangen til en verden tuftet på fornybar energi.  

Vi ansetter folk innen følgende områder: 

  • Kommersiell forvaltning 
  • Markedsoperasjoner 
  • Trading 
  • Proprietary trading 
  • Forretningsanalyse 
  • IT-prosjekter 
Man
"De fleste er risikoaverse og vil unngå usikkerhet i livene sine. For meg betyr risiko muligheter. Jeg ser tradingmuligheter i mønstre og koblinger mellom forskjellige markeder. Fordi teamet vårt har så god forståelse av energimarkedene kan vi bistå andre deler av virksomheten vår med å skape verdi for Statkraft som helhet."
Hugh Faqiang
Options Trader


Relatert innhold