Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Rask respons for fremtiden

I stadig mer komplekse energimarkeder og utfordrende klimalandskap, jobber våre trading- og produksjonsplanleggingsteam for å maksimere verdien og minimere risikoen for både våre egne kraftproduserende anlegg og anleggene til kundene våre.

Som del av enten trading- eller produksjonsplanleggingsteamet vårt vil du få ansvar for å optimalisere kraftproduksjonen, kjøpe og selge kraft i kortsiktige markeder og handle børsnoterte energiprodukter. 

Statkraft er Europas største leverandør av fornybar energi og er en viktig aktør i energi- og råvaremarkedene. Enten du er ansvarlig for å forvalte kraftproduksjonen vår eller sitter på tradingdesken, vil det være din jobb å sikre at grønn energi fortsetter å være attraktivt, lønnsomt og konkurransedyktig.  

Din evne til å identifisere mønstre, evaluere markedsendringer og bruke innsikten i arbeidet ditt bidrar ikke bare til din egen utvikling, men også til overgangen til en verden tuftet på fornybar energi.  

Vi ansetter folk innen følgende områder: 

  • Kommersiell forvaltning 
  • Markedsoperasjoner 
  • Trading 
  • Proprietary trading 
  • Forretningsanalyse 
  • IT-prosjekter 
Man
"De fleste er risikoaverse og vil unngå usikkerhet i livene sine. For meg betyr risiko muligheter. Jeg ser tradingmuligheter i mønstre og koblinger mellom forskjellige markeder. Fordi teamet vårt har så god forståelse av energimarkedene kan vi bistå andre deler av virksomheten vår med å skape verdi for Statkraft som helhet."
Hugh Faqiang
Options Trader

Relatert innhold