Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Grønn energi fra start til mål

Ved å tilby fornybar energi til markedet på nye og innovative måter, er vi en sentral aktør i den europeiske energirevolusjonen. Som en originationekspert, produksjonsplanlegger eller prosjektleder sitter du i førersetet i overgangen til fornybar energi.

Virksomheten vår er todelt; vi kjøper elektrisitet direkte fra kraftprodusentene og finner deretter grønne og tilpassede energiløsninger for store, industrielle kunder og energileverandører. 

I tillegg til vår egen kraftproduksjon håndterer vi den største leverandørporteføljen i Europa og er aktive i alle de store energimarkedene. Porteføljen og ekspertisen vår er et fantastisk utgangspunkt for å utvikle skreddersydde løsninger for både produsenter og kunder. Gjennom aktivitetene våre påvirker vi også utviklingen og driften av våre fornybare kraftverk.  

Vi ansetter personer innenfor følgende områder: 

  • Origination 
  • Salg 
  • Forretningsutvikling 
  • Kundetilpassede løsninger innen solenergi 
Man som smiler
"Jeg er særlig stolt av at jeg gjennom arbeidet mitt kan utgjøre en forskjell og bidra i overgangen til fornybar energi. I originationteamet er vi kundens kontaktpunkt og utvikler skreddersydde energiløsninger for både eksterne kunder og egen virksomhet. Det flate hierarkiet i Statkraft effektiviserer og forbedrer måten vi jobber på"
Timo Kryßon
Senior Originator

Relatert innhold