Grønn energi fra start til mål

Ved å tilby fornybar energi til markedet på nye og innovative måter, er vi en sentral aktør i den europeiske energirevolusjonen. Som en originationekspert, produksjonsplanlegger eller prosjektleder sitter du i førersetet i overgangen til fornybar energi.

Virksomheten vår er todelt; vi kjøper elektrisitet direkte fra kraftprodusentene og finner deretter grønne og tilpassede energiløsninger for store, industrielle kunder og energileverandører. 

I tillegg til vår egen kraftproduksjon håndterer vi den største leverandørporteføljen i Europa og er aktive i alle de store energimarkedene. Porteføljen og ekspertisen vår er et fantastisk utgangspunkt for å utvikle skreddersydde løsninger for både produsenter og kunder. Gjennom aktivitetene våre påvirker vi også utviklingen og driften av våre fornybare kraftverk.  

Vi ansetter personer innenfor følgende områder: 

  • Origination 
  • Salg 
  • Forretningsutvikling 
  • Kundetilpassede løsninger innen solenergi 
Man som smiler
"Jeg er særlig stolt av at jeg gjennom arbeidet mitt kan utgjøre en forskjell og bidra i overgangen til fornybar energi. I originationteamet er vi kundens kontaktpunkt og utvikler skreddersydde energiløsninger for både eksterne kunder og egen virksomhet. Det flate hierarkiet i Statkraft effektiviserer og forbedrer måten vi jobber på"
Timo Kryßon
Senior Originator


Relatert innhold