Kraftsenteret i overgangen til fornybar energi

I en energibransje i kontinuerlig endring finner våre forretningsutviklere nye måter å skape langsiktige verdier for Statkraft, samtidig som de er med på å sikre en fremtid tuftet på bærekraftig og fornybar energi.

Gjennom vår varierte portefølje av globale, banebrytende prosjekter får du muligheten til å forme fremtiden. Vi investerer hundre prosent av veksten vår i fornybar energi og du være med på å påvirke disse investeringene. 

Enten vi skal etablere nye partnerskap eller kommersielle relasjoner, identifisere nye markeder, produkter eller tjenester, setter forretningsutviklerne våre de gode ideene ut i livet.

Vi ansetter personer innenfor følgende områder:

  • Strategi og kommersiell utvikling 
  • Prosjektutvikling
  • Fusjoner og oppkjøp
  • Nedsalg
  • Identifisering og utvikling av nye forretningsinitiativer 
Kvinne som smiler
"Å velge Statkraft som arbeidsgiver var ikke bare et godt strategisk trekk for karrieren min, men også et verdibasert valg fordi jeg ønsket å jobbe for et selskap som bryr seg om de samme tingene som jeg gjør. Statkraft og jeg har et felles mål om å bidra til en grønn fremtid."
Dominique Farag
Commercial manager


Relatert innhold