Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Kraftsenteret i overgangen til fornybar energi

I en energibransje i kontinuerlig endring finner våre forretningsutviklere nye måter å skape langsiktige verdier for Statkraft, samtidig som de er med på å sikre en fremtid tuftet på bærekraftig og fornybar energi.

Gjennom vår varierte portefølje av globale, banebrytende prosjekter får du muligheten til å forme fremtiden. Vi investerer hundre prosent av veksten vår i fornybar energi og du være med på å påvirke disse investeringene. 

Enten vi skal etablere nye partnerskap eller kommersielle relasjoner, identifisere nye markeder, produkter eller tjenester, setter forretningsutviklerne våre de gode ideene ut i livet.

Vi ansetter personer innenfor følgende områder:

  • Strategi og kommersiell utvikling 
  • Prosjektutvikling
  • Fusjoner og oppkjøp
  • Nedsalg
  • Identifisering og utvikling av nye forretningsinitiativer 
Kvinne som smiler
"Å velge Statkraft som arbeidsgiver var ikke bare et godt strategisk trekk for karrieren min, men også et verdibasert valg fordi jeg ønsket å jobbe for et selskap som bryr seg om de samme tingene som jeg gjør. Statkraft og jeg har et felles mål om å bidra til en grønn fremtid."
Dominique Farag
Commercial manager

Relatert innhold