Mennesker på kontor
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Kraftsenteret i overgangen til fornybar energi

I en energibransje i kontinuerlig endring finner våre forretningsutviklere nye måter å skape langsiktige verdier for Statkraft, samtidig som de er med på å sikre en fremtid tuftet på bærekraftig og fornybar energi.

Gjennom vår varierte portefølje av globale, banebrytende prosjekter får du muligheten til å forme fremtiden. Vi investerer hundre prosent av veksten vår i fornybar energi og du være med på å påvirke disse investeringene. 

Enten vi skal etablere nye partnerskap eller kommersielle relasjoner, identifisere nye markeder, produkter eller tjenester, setter forretningsutviklerne våre de gode ideene ut i livet.

Vi ansetter personer innenfor følgende områder:

  • Strategi og kommersiell utvikling 
  • Prosjektutvikling
  • Fusjoner og oppkjøp
  • Nedsalg
  • Identifisering og utvikling av nye forretningsinitiativer 

"Å velge Statkraft som arbeidsgiver var ikke bare et godt strategisk trekk for karrieren min, men også et verdibasert valg fordi jeg ønsket å jobbe for et selskap som bryr seg om de samme tingene som jeg gjør. Statkraft og jeg har et felles mål om å bidra til en grønn fremtid."

Kvinne som smiler
Dominique Farag
Commercial manager


Relatert innhold