Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Teknologi for en fornybar fremtid

For at vi skal kunne lede overgangen til en verden basert på fornybar energi trenger vi teknologiløsninger i verdensklasse. Da må vi ha de flinkeste digitale hodene.

I en teknologistilling hos oss vil du være med på å drifte noen av verdens mest avanserte vann-, vind- og solkraftverk. Du vil også spille en viktig rolle i utviklingen av de innovative teknologiene som ligger bak blant annet våre virtuelle kraftverk og ladeinfrastrukturen vår.

Enten du brenner for prediktive analyser og produksjonsoptimalisering, sømløse kundesystemer eller prosessautomatisering gjennom kunstig intelligens, er mulighetene dine uendelige i Statkrafts digitale verden. 

Vi er på jakt etter digitale hoder innenfor følgende områder:

 • Programvareutvikling 
 • Systeminfrastruktur og -arkitektur 
 • Utvikling av skyløsninger 
 • Applikasjonsutvikling 
 • Prosessledelse 
 • Enterprise Service Management 
 • Analyse, infrastruktur og drift knyttet til cybersikkerhet 
 • Datavitenskap og kunstig intelligens 
 • Data og analyse, fra utvikling og koding til avansert matematisk modellering 
 • GUI og designtenkning (Design thinking) 
 • Prosjektledelse 
 • Forretningsrådgivning  
   
Woman smiling with arms crossed
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Jeg jobber med å utvikle og benytte digitale løsninger for å posisjonere Statkraft for fremtiden. Energiindustrien går gjennom store omveltninger som gir muligheter for å oppnå positive endringer gjennom de kollektive kreftene av mennesker og teknologi som omgir oss.” 

- Judy Ng, Business IT Developer 

Relatert innhold