Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Landserie: Grønne visjoner i Frankrike

Kjernekraftlandet Frankrike står overfor massive endringer i energisektoren i årene som kommer. En ambisiøs satsing på vind- og solkraft er blant tiltakene som skal sørge for at klimamålene nås.

Arnaud Bellanger
Arnaud Bellanger
Directeur général

Arnaud Bellanger er Statkrafts landsjef i Frankrike. Han fungerer i tillegg som landsjef i Kroatia under oppbyggingen av selskapets virksomhet der.

Frankrike har Europas nest høyeste energiforbruk etter Tyskland. Landet er verdens nest største produsent av kjernekraft etter USA og har en høyere andel av kjernekraft i sin strømforsyning (72 prosent) enn noe annet land i verden.

President Emmanuel Macron erklærte i 2018 at landet skal redusere andelen av kjernekraft i strømforsyningen til 50 prosent innen 2035 og stenge 14 av sine 58 kjernereaktorer innen 2035. Landet skal også legge ned sine fire gjenværende kullkraftverk innen 2022. Utsagnene er forankret i PPE (Programmation pluriannuelle de l'énergie), regjeringens flerårige styringsprogram for energipolitikken.

Alle de franske kjernekraftverkene eies og drives av EDF (Électricité de France), der den franske staten eier 83,7 prosent av aksjene (2020).

Fransk atomkraftverk
Frankrike er verdens nest største produsent av kjernekraft. Bildet viser Cruas kjernekraftverk ved elven Rhône i kommunene Cruas og Meysse i departementet Ardèche. (Foto: Shutterstock)

Bygger relasjoner

Vannkraft er den nest største kraftkilden i Frankrike. EDF har 80 prosent av vannkraftkonsesjonene i landet, mens det franske multinasjonale energiselskapet Engie har 15 prosent. Frankrike er på tiendeplass på verdensbasis i installert kapasitet i vannkraft, som i 2020 var på 26 GW.

Frankrikes årlige vannkraftproduksjon ligger på om lag 60 TWH, litt over halvparten av Norges produksjon. Det franske vannkraftmarkedet vil endres, i og med at statseide konsesjoner etter planen skal legges ut på det åpne markedet etter 75 år.

Statkraft er blant selskapene som har vist interesse for å legge inn anbud på flere av disse konsesjonene. EU har sterkt oppfordret Frankrike til å åpne for private aktører, men det er fremdeles ikke avklart når dette eventuelt vil skje. 

Statkraft etablerte sitt Frankrike-kontor i Lyon i 2009, og det har i dag ti medarbeidere. 

– Vi er fremdeles i en fase der vi utvikler forretningsmuligheter. De eldste konsesjonene utløp for 10 år siden, og det var bakgrunnen for at Statkraft ønsket å etablere seg i Frankrike den gangen. Den franske staten har imidlertid forlenget EDFs konsesjoner år for år. Dermed fortsetter vi arbeidet med å forberede et best mulig tilbud til den dagen det blir mulig å legge inn tilbud på en konsesjon, forteller Arnaud Bellanger, som er Statkrafts landsjef i Frankrike og leder av Hydropower France.

Han understreker at et tilbud ikke bare handler om pris, men hviler på tre pilarer:

 • Pris: At Statkraft foreslår det beste gebyret (basert på den realiserte årlige omsetningen) for lisensen.

 • Vekst i strømproduksjon: At Statkraft kan garantere en økning i energiproduksjon basert på en kontraktsfestet investeringsplan.

 • Interessenter: Den franske staten forventer at kandidatene i tilbudsprosessen skal ta hensyn til forespørsler fra flere interessenter - fiskere, miljøorganisasjoner, turistforeninger, bønder, lokale folkevalgte og befolkning i området rundt konsesjonen.

– For ti år siden etablerte flere selskaper seg i Frankrike for å legge inn tilbud på vannkraftkonsesjoner. I dag er Statkraft i realiteten det eneste som er igjen med en tydelig og sunn forretningsorganisasjon. Vi er stadig i møter med politiske aktører og ulike interessenter – vi bygger relasjoner, forteller hvem Statkraft er og hvorfor vi er bra for Frankrike, sier Bellanger.

Grangent-sammen ved elven Loire
Langs Loire-Ardèche-vassdraget opererer EDF til sammen 30 dammer og 27 kraftstasjoner, som forsyner en halv million husstander med elektrisitet. Et av vannkraftanleggene ved Loire, som er Frankrikes lengste elv, er Grangent i Saint-Etienne. Sementdammen sto ferdig i 1957. (Foto: Shutterstock)
kart over Frankrike

Fakta om Frankrike

 • Befolkning: 67 millioner
 • Hovedstad: Paris
 • Styresett: Demokratisk republikk
 • President: Emmanuel Macron
 • Statsminister: Élisabeth Borne
 • Språk: Fransk

Mer fornybart

Frankrike har ingen planer om helt å fase ut kjernekraft, slik som nabolandene Tyskland, Belgia og Sveits.

– Frankrike ser på vannkraft som et supplement til kjernekraften – vannkraften er viktig fordi den er så fleksibel. Derfor vil staten bare gi konsesjoner til selskaper som har solid finansiell og teknisk kapasitet, og det er akkurat det Statkraft kan tilby, sier Bellanger.

Frankrike er underlagt strenge klimamål av EU, og PPE fastslår at landet skal tredoble produksjonen av vindkraft på land, femdoble produksjonen av solenergi innen 2030 og i en noe mindre grad utvikle offshore vind.

– Frankrike har satt ambisiøse mål om å øke produksjonen fra fornybare kraftkilder. Det er store planer om å øke fornybarproduksjonen kraftig fremover, spesielt innenfor solkraft, sier Bellanger.

Frankrike har som mål å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990-nivået.

Økte drivstoffpriser på bensin og diesel var ett av den franske regjeringens klimatiltak. Det utløste massive demonstrasjoner fra grasrotbevegelsen "De gule vestene". Mens president Macron hevder at økte avgifter er nødvendig for at Frankrike skal nå sine klimamål, protesterer De gule vestene mot det de mener er en urettferdig politikk som rammer skjevt. Samtidig er den franske regjeringen saksøkt av fire miljøvernorganisasjoner som mener Frankrike ikke lever opp til sine forpliktelser i Paris-avtalen.

Bringer sol og vind på markedet

I tillegg til å forberede tilbud på vannkraftkonsesjoner tilbyr Statkrafts Frankrike-kontor løsninger for markedstilgang til utviklere og investorer innenfor fornybar energi. I 2017 signerte Statkraft en såkalt Power Purchase Agreement (PPA) med Groupe Valeco, en ledende utvikler av vind- og solkraft i Frankrike. Tre nye PPA-er ble signert med samme selskap i 2019.

– Utvikling av fornybare energikilder er en del av Statkrafts globale strategi, og Frankrike er en del av den satsingen. Vi har laget et komplett servicetilbud til vind- og solkraftutviklere for å hjelpe dem med å få elektrisiteten deres ut på markedet. Vårt mål er å bli en ledende aktør på dette området i Frankrike, sier Arnaud Bellanger.

Utvikling av vind- og solportefølje

Som en del av Statkrafts ambisiøse internasjonale fornybarstrategi planlegger Statkraft Frankrike å utvikle vind- og solprosjekter gjennom paneuropeiske eller franske oppkjøp av utviklingsselskaper og planlagt prosjekter, prosjektoppkjøp eller samutvikling av kraftverk.

I tillegg til nåværende virksomhet kan de nye forretningsaktivitetene i Statkraft også bli nye virksomheter i Frankrike (lading av elbiler, hydrogen).

– Med alle våre kompetanseområder kan vi definitivt spille en aktiv rolle i energiskiftet i Frankrike, fastslår Arnaud Bellanger.

Solpaneler og vindturbiner

Frankrike har ambisiøse mål om å øke produksjonen fra fornybare kraftkilder. (Foto: Shutterstock)

Kraftkilder i Frankrike

Installert kapasitet i GW i 2020:

 1. Kjernekraft: 61,3

 2. Vannkraft: 25,7

 3. Konvensjonell termisk kraft: 18,9

 4. Vindkraft: 17,6

 5. Solkraft: 10,3

 6. Andre fornybare kilder: 2,1

Kilde: RTE (Réseau de Transport d'Électricité)

Topp 10 i vannkraft

Installert kapasitet i GW i 2020:

 1. Kina: 370
 2. Brasil: 109
 3. USA: 102
 4. Canada: 82
 5. Japan: 50
 6. India: 50
 7. Russland: 50
 8. Norge: 33
 9. Tyrkia: 31
 10. Frankrike: 26

Kilde: hydropower.org

CO2-utslipp per land

CO2-utslipp per innbygger i ulike land

Andre landserieartikler