Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Forskning og utviklingssamarbeid med Statkraft

For å sikre en bærekraftig fremtid for fornybarsektoren og holde oss oppdatert på den siste kunnskapen, vurderer Statkraft hele tiden samarbeid med nye og eksisterende forskningspartnere.

Hva samarbeider vi om?

Forskning og utvikling er en viktig del av å realisere Statkrafts strategi, og vi ønsker å ta kunnskapsbaserte beslutninger når vi skal vokse frem mot 2030. For å oppnå dette, ønsker vi å samarbeide om prosjekter knyttet til våre strategiske pilarer: 

Levere ren fleksibilitet – med vannkraft som fundament

Vi planlegger å optimalisere og utvide vår unike vannkraftportefølje, og øke reinvesteringene i våre eksisterende anlegg i Norge for å forlenge levetiden og øke effektiviteten. Utenfor Norge vil vi fortsette å maksimere den langsiktige verdien av våre eksisterende eiendeler; samt selektivt utvide vår portefølje.


Øke veksten innen solkraft, vindkraft, havvind og batterilagring

Vi skal øke veksttakten vår innen solkraft, landbasert vindkraft og batterilagring i markeder der vi allerede er etablert, og nå en årlig utviklingstakt på 4 GW innen 2030. Hvordan vi kan gjøre dette på en kunnskapsbasert og bærekraftig måte er viktig for oss, og vi er interessert i å få mer innsikt i måtene vi kan oppnå dette på.


Tilby grønne markedsløsninger til kunder

Vi skal styrke og øke markedsaktivitetene våre og møte kundenes behov i hele verdikjeden. Vi vil maksimere verdien av egen og kunders kraftverksportefølje gjennom energidisponering og forvaltning. Vi vil utvide handelen m energiprodukter og betydelig øke volumene innen oppstrøms-kraftsalgsavtaler o strukturert grønn energiforsyning. 


Skalere nye grønne energiteknologier

Vi vil utvikle og skalere nye grønne energiteknologier, som vil spille en avgjørende rolle i framtidens nullutslippssamfunn. Vår ambisjon er å ta en ledende rolle innen grønt hydrogen, biodrivstoff, elbillading, fjernvarme og andre grønne teknologier – enten alene eller i partnerskap. 

Hvordan går du frem for å samarbeide med oss? 

  • Vi er åpne for å motta forslag fra Norge og andre relevante geografier.
  • Vi ønsker å bli involvert så tidlig som mulig i prosessen, slik at vi kan være med på å forme den.
  • Kontakt oss minst 6 uker før fristen til Norges forskningsråd, eller andre relevante forskningsinstitusjoner.
  • Send forslaget ditt til: rnd@statkraft.com

Samarbeid med oss

Vi ser hele tiden etter relevante samarbeidspartnere. Ta gjerne kontakt med oss!
Marit Ronæss
VP Group Research & Development
Ole Grimsrud
VP New Business

Les mer om noen av våre samarbeid her