Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Fornybart: Første forsøk med flytende sol

Blikkstille vannreservoarer i solfylte sørlige strøk. Hvorfor ikke slå to fluer i en smekk og bruke vannkraftmagasinene til også å produsere solkraft? For første gang tester Statkraft ut flytende sol. I et vannkraftverk i Albania.

Olav Hølland
Olav Hølland
Vice President

Olav Hølland er direktør og leder av enheten for prosjektstyring i Statkrafts forretningsområde Internasjonal.

Flytende solkraft er solcellepaneler som ved hjelp av flytemidler kan plasseres på vannoverflater, enten det er i innsjøer, fjorder, sjøen eller i et vannkraftmagasin.

Den flytende solparken på vannflaten til Banja-reservoaret i Albania vil bestå av fire "flåter" med en diameter på om lag 70 meter hver og et samlet areal på mer enn 15 mål, og alt vil være dekket med solcellepaneler. Hver flåte har en plastring og en tynn duk, omtrent som et gigantisk plaskebasseng.

Det er denne duken og det store arealet som er det unike ved konseptet, som er utviklet av det norske selskapet Ocean Sun. Selv om duken bare er en knapp millimeter tykk, tåler den uten problemer vekten av solcellepanelene og av personer som gjør montering eller vedlikehold.

– De store flåtene forenkler arbeidet både med montering, forankring og drift, noe som forhåpentligvis vil vise seg kostnadseffektivt, sier Olav Hølland, leder av prosjektstyringsenheten i Statkrafts forretningsområde Internasjonal kraft.

Voksende marked

Ved utgangen av 2017 var det installert 250 MW flytende solenergi i verden, og utbredelsen er forventet å vokse til rundt 10 GW innen 2030. Det er ikke mye sammenlignet med det totale markedet for solkraft, men alle monner drar i fornybarmarkedet.

Så langt er det meste av flytende solceller installert i Asia, og det er ventet at det først og fremst er der veksten vil fortsette, særlig i land som India og Sør-Korea.

– For Statkraft vil denne teknologien være mest aktuell i land der vi er etablert med vannkraftmagasiner, og der det samtidig er mye sol, sier Hølland.

– Dersom anlegget plasseres i vannkraftmagasiner, slik som vi skal forsøke i Albania, kan det dessuten bruke allerede eksisterende infrastruktur. Anlegget vil også redusere fordampningen fra magasinet, sier Tom Kristian Larsen, landsjef for Statkraft i Albania.

Dette er første gang Statkraft går inn i flytende solenergi, og selv om målet er at prosjektet skal være økonomisk lønnsomt, er det først og fremst et FoU-prosjekt.

– Vi er opptatt av hva vi kan lære. Hvordan vil flåter og fortøyninger tåle vind og vekslende vannstand? Hva skjer med miljøet under anlegget? Hvordan vil det påvirke fordampingen fra magasinet? Hvordan vil anlegget påvirke fuglelivet? Slike spørsmål ønsker vi svar på, sier Tron Engebrethsen, direktør med ansvar for kraftverkene i forretningsområdet Internasjonal kraft.

– Det kan være langsiktige effekter vi ikke kjenner i dag, og problemstillinger vi ikke ser nå. Derfor skal vi følge dette prosjektet svært nøye før vi vurderer å ta teknologien i bruk andre steder, sier han.

Graf over installert flytende solkraft

Prispress

Det er ingen hemmelighet at det er tøff konkurranse på pris i markedet for fornybar energi. Flytende sol er ikke noe unntak. Det er om å gjøre å komme opp med løsninger som kan holde kostnadene nede.

– Det som gjør denne løsningen spesielt interessant, er at den krever lite materiale per kilowatt produsert strøm. Det kan føre til lavere kostnader per installert MW og er også bra for miljøet. Hver enhet består i prinsippet bare av en duk, flyteringer i plast og utstyr til forankring, samt solcellepaneler. En slik enhet vil ha en installert effekt på 0,5 MWp (megawattpeak), og så kan du i prinsippet bare gange opp med så mange enheter du trenger, sier Hølland.

Duken som brukes i vannmagasinet til Statkrafts kraftanlegg i Banja i Albania, er laget av et norsk firma, men øvrige deler til anlegget er "hyllevare". Det betyr at et slikt anlegg etter hvert lett kan produseres med lokale materialer og lokal arbeidskraft.

Solkraft på Banja-magasinet
(Foto: Statkraft)

– Flyteringen består av 12 meter lange plastrør som sveises sammen på stedet. Denne gangen får vi dem fra Kina, men i fremtiden kan de kjøpes lokalt. Bruk av lokal arbeidskraft er også viktig for lønnsomheten i dette prosjektet, sier Larsen.

– Vi vil bruke lokal arbeidskraft til både prosjektledelse, montering og drift. Skulle vi produsert dette i Norge og hatt norske montører til å sette det sammen, ville det aldri blitt lønnsomt. Denne modellen er også i tråd med Ocean Suns visjoner. De ønsker at dette skal være en pakkeløsning der selve duken sendes i en container, mens resten skaffes lokalt, sier han.

Det første av de fire store, runde samlingene av solcellepaneler ble satt i drift i Banja i Albania i april 2022 med en nominell effekt på 500 kWp. Når alle fire solkraftanlegg ute på Banja-magasinet er i drift, vil det hele kunne levere opptil 2 MWp når solforholdene er på sitt beste.

Flytende solkraftanlegg
(Foto: Statkraft)

Fem flytende fordeler

Solceller på vann har flere fordeler:

  1. Legger ikke beslag på produktivt landareal
  2. Fjerner behovet for å leie landareal og bearbeide tomter
  3. Panelene ligger flatt ned mot vannet og får naturlig avkjøling
  4. Kan utnytte eksisterende infrastruktur og strømnett
  5. Er ikke til sjenanse for folk

Dette er prosjektet

Selskapet Ocean Sun har utviklet en ny teknologi for et flytende solkraftverk.

Teknologien er utviklet med norsk kompetanse fra solenergi og maritim industri, og med støtte fra Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

I samarbeid med Statkraft skal teknologien testes ut på reservoaret til Banja vannkraftverk i Albania. Solparken vil bestå av fire flytende enheter på 0,5 MWp hver og har en samlet investeringskostnad for Statkraft på 2,3 millioner euro.

Dette er den første større kommersielle kontrakten for Ocean Sun, og det er Statkrafts første steg inn i markedet for flytende solkraftverk. Målet med prosjektet er å finne ut om teknologien er skalerbar og konkurransedyktig i et marked for flytende sol i kraftig vekst.