Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States
 • 2016
  Første driftsår
 • 72 MW
  Installert effekt
 • 255 GWh
  Årlig produksjon

Banja vannkraftverk ble satt i kommersiell drift høsten 2016 og var det første som ble ferdigstilt av Devoll Hydropower Sh.A. (DHP), et Albania-registrert selskap som eies og drives av Statkraft.

Devoll Hydropower bygger, eier og driver vannkraftverk som ligger etter hverandre langs Devoll-elven sørøst i Albania. Utbyggingen er forankret i en konsesjonsavtale mellom Statkraft og albanske myndigheter.

Banja-anlegget omfatter et vannreservoar med en om lag 80 meter høy demningsvoll med ugjennomtrengelig leirekjerne og en kraftstasjon med en mindre og to store Francis-turbiner med samlet installert effekt på om lag 72 MW. Gjennomsnittlig årsproduksjon er 255 GWh.

Anlegget utnytter en fallhøyde mellom 175 og 95 meter over havet. Ved høyeste regulerte vannstand på 175 meter over havet har reservoaret et overflateareal på rundt 14 kvadratkilometer og en lagringskapasitet på om lag 400 millioner kubikkmeter.

Banja vannkraftverk er del av Devoll-prosjektet, som omfatter utvikling, planlegging, bygging og drift av de to kraftverkene Banja og Moglicë med en samlet installert effekt på om lag 269 MW og en årsproduksjon på rundt 700 GWh.

Konsesjonsavtalen inneholder en opsjon for et tredje vannkraftverk, Kokel.

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • Dam
  Albania
  Artan Figu

  Banja vannkraftverk

 • kraftstasjon
  Albania
  Eduard Pagrja

  Banja kraftstasjon

 • Vannreservoar
  Albania
  Eduard Pagrja

  Vannreservoaret til Banja vannkraftverk

Utforsk virksomheten vår i Albania