Jump to content Jump to navigation Jump to search
Banja flytende solenergianlegg
Sted: Banja, Albania
Foto: Statkraft

Flytende solcellepaneler på vannreservoaret til Statkrafts vannkraftverk Banja i Albania.

Pilotprosjektet for det flytende solcelleanlegget i Banja startet implementeringen i 2020, og anlegget er planlagt fullført i 2021.

Solcelleanlegget består av fire flytende enheter på 0,5 MWp hver, med en samlet installert kapasitet på 2 MWp. De flytende enhetene er forankret på Banja-reservoaret nær demningen til Banja vannkraftverk. Hver flytende enhet har en diameter på 70 meter og består av en flytende ring av polyetylen og en ugjennomtrengelig membran der solcellepanelene er montert.

Prosjektet iverksettes i samarbeid med det norske selskapet Ocean Sun og med lokale albanske entreprenører.

Den planlagte investeringen i prosjektet er om lag 2 millioner euro.

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
Kontakt oss