Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Pilotprosjektet for det flytende solcelleanlegget i Banja startet implementeringen i 2020, og anlegget er planlagt fullført i 2021.

Solcelleanlegget består av fire flytende enheter på 0,5 MWp hver, med en samlet installert kapasitet på 2 MWp. De flytende enhetene er forankret på Banja-reservoaret nær demningen til Banja vannkraftverk. Hver flytende enhet har en diameter på 70 meter og består av en flytende ring av polyetylen og en ugjennomtrengelig membran der solcellepanelene er montert.

Prosjektet iverksettes i samarbeid med det norske selskapet Ocean Sun og med lokale albanske entreprenører.

Den planlagte investeringen i prosjektet er om lag 2 millioner euro.

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %