Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States
  • 2020
    Første driftsår
  • 197 MW
    Installert effekt
  • 450 GWh
    Årlig produksjon

Byggingen av Moglicë vannkraftverk tok til i 2015. Etter en igangkjøringsfase ble anlegget satt i kommersiell drift i 2020. 

Moglicë var det andre vannkraftverket som ble ferdigstilt av Devoll Hydropower Sh.A. (DHP), et Albania-registrert selskap som eies og drives av Statkraft.

Devoll Hydropower bygger, eier og driver kraftverk som ligger etter hverandre langs Devoll-elven sørøst i Albania. Utbyggingen er forankret i en konsesjonsavtale mellom Statkraft og albanske myndigheter.

Moglicë vannkraftverk
Moglicë-vannkraftverkets dam og reservoar. (Foto: Arta Figu)

Moglicë vannkraftverk utnytter en fallhøyde på 300 meter mellom 650 og 350 meter over havet. Vannreservoarets dam er om lag 167 meter høy og er med sin asfalt- og steinkjernestruktur en av de høyeste i sitt slag i verden. Reservoaret har en lagringskapasitet på om lag 380 millioner kubikkmeter vann og et overflateareal på 7,2 kvadratkilometer.

Kraftstasjonen får vann gjennom en 10,7 kilometer lang tunnel fra Moglicë-reservoaret og er utstyrt med to Francis-turbiner og en mindre enhet ved dammens tå. Installert effekt er 197 MW med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 450 GWh.

Moglicë vannkraftverk er del av Devoll-prosjektet, som omfatter utvikling, planlegging, bygging og drift av de to kraftverkene Banja og Moglicë med en samlet installert effekt på om lag 269 MW og en årsproduksjon på rundt 700 GWh.

Konsesjonsavtalen inneholder en opsjon for et tredje vannkraftverk, Kokel.

Dammen ved Moglicë vannkraftverk
Dammen ved Moglicë vannkraftverk. (Foto: Eduard Pagrja)
Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Albania