Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Amalie Bartnes

Amalie Bartnes var nylig ferdigutdannet og begynte i Statkraft som trainee rett før koronapandemien brøt løs.

Amalie Bartnes
Amalie Bartnes

Synes du medarbeideres holdninger og forventninger til fleksibilitet på arbeidsplassen har endret seg siden covidpandemien oppsto?

Pandemien har omdannet fleksibilitet på arbeidsplassen fra å være en ønskelig fordel til å bli en nødvendighet for at selskapet skal kunne tiltrekke seg og beholde folk. Før covidperioden trodde mange av oss at det å jobbe fra hjemmekontoret faktisk ikke ville fungere. Pandemien har imidlertid lært oss at hjemmekontor kan være en ideell løsning i visse situasjoner.

Hvordan forventer du at din leder og Statkraft skal reagere og forholde seg?

Som ansatt forventer jeg at Statkraft tilpasser seg omstendighetene og holder seg oppdatert. Det er dessuten viktig å bli møtt med forståelse og aksept for at én løsning ikke passer for alle team, og at det er opp til lederen og teamet å avgjøre hva som fungerer best for dem som gruppe og enkeltpersoner.

Hva synes du om vår policy for "hybridarbeid"?

Jeg tror dagens hybridarbeidspolitikk er et godt utgangspunkt for å lære mer om hvordan det nye, fleksible arbeidslivet fungerer i praksis. Jeg forstår at det er behov for å ha et rammeverk på plass for å evaluere hvordan det hele fungerer, og mener det er fint å ha tre faste dager i uken på kontoret slik at du kan være fysisk til stede de samme dagene som dine kollegaer.

Merker du noen endringer eksternt i forhold til hva folk forventer av selskaper som tilbyr slik fleksibilitet?

Mitt inntrykk er at folk har høyere forventninger til bedrifter når det gjelder fleksibilitet – ikke bare med tanke på hvor du jobber, men også når og hvordan du jobber.

Hvor viktig er fleksibilitet for deg i arbeidet ditt?

For meg er fleksibiliteten veldig viktig. Når jeg jobber med forskjellige prosjekter, er hver uke forskjellig, og jeg trenger rom til å kunne tilpasse tiden mine deretter. Fleksibilitet handler ikke bare om å jobbe på kontoret eller hjemmefra, men også om å ha mulighet til å justere arbeidstiden og arbeidsmetodene.

Selvfølgelig setter jeg fortsatt stor pris på å være på kontoret og se kollegaene mine, og jeg tror virkelig at det å være fysisk til stede er nøkkelen til å skape og opprettholde en god organisasjonskultur. Det hjelper også i forhold til å oppløse grenser og båser, siden det jo er vanskeligere å holde seg oppdatert om hva som skjer rundt oss når vi alle jobber hjemmefra.