Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Michelle Funes

Michelle Funes leder en avdeling som arbeider med ytelse- og risikostyring, Performance and Risk Management, Hun ble ansatt ved Statkrafts hovedkvarter i Oslo under koronapandemien.

Michelle Funes
Michelle Funes

Hvordan synes du ansattes holdninger og forventninger til fleksibilitet på arbeidsplassen har endret seg siden covidpandemien brøt ut?

Fleksibilitet har fra et medarbeiderperspektiv alltid eksistert. Fleksibilitet på arbeidsplassen er ikke noe nytt konsept, men det som har endret seg med covidperioden, er hvor åpne arbeidsgivere som Statkraft har blitt i forhold til å være fleksible. Forståelsen er større nå for at de fleste ansatte leverer til rett tid og med høy kvalitet uavhengig av hvor og når arbeidet utføres.

Hvordan har du som leder måttet endre deg for å møte disse forandringene?

Kommunikasjon og informasjonsdeling har kommet i første rekke i utøvelsen av ledelse. Når vi går over til "hybridarbeid", og også etter hvert som vi blir en større internasjonal aktør, må vi være sikre på at ansatte har tilgang til den informasjonen de trenger for å kunne prestere på høyeste nivå. I tillegg har møter fjes-til-fjes alltid vært viktige, men nå er de en kritisk del av det som handler om teambygging, tillit og åpen kommunikasjon.

Hvordan mener du Statkraft har svart og reagert?

Jeg synes selskapets respons viser at ledelsen stoler på medarbeiderne. Bortsett fra når det gjelder kritiske oppgaver som bare kan utføres ved å være fysisk til stede, har ikke ansatte blitt presset til å komme tilbake til kontoret fem dager i uken. Tillit er nøkkelen.

Merker du noen endringer eksternt når det gjelder kandidater som forventer at fleksibilitet er noe bedriftene bare må stille opp med?

Ja, fleksibilitet er en avgjørende del av pakken som tilbys nye ansatte. Den yngre generasjonen planlegger sine livssituasjoner med forventning om å kunne arbeide på en hybrid måte. For Statkraft er fleksibilitet avgjørende.

Det grønne skiftet er komplekst og krever smidighet og innovasjon på alle nivåer. Fleksibilitet og kreativitet går hånd i hånd. Det handler ikke bare om å jobbe fra kontoret eller hjemme, men også om å nyttiggjøre de timene vi er mest produktive.