Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Paul Cosgrove

Paul Cosgrove er leder for enheten Regional Engineering Solar i Statkraft UK, med base i London.

Paul Cosgrove
Paul Cosgrove

Hvordan har ansattes holdning og forventninger til fleksibilitet på arbeidsplassen endret seg etter at koronapandemien oppsto?

Som en svært generell bransjebetraktning vil jeg si at det har skjedd et raskt paradigmeskifte i ansattes holdninger og forventninger. Mye har helt klart blitt motbevist av det som før koronatiden ble oppfattet som umulig eller ikke hensiktsmessig å gjøre for store mainstream-selskaper.

Allerede før covidviruset brøt ut var det ansatte som fra tid til annen arbeidet på en hybrid, ekstern måte med grunnlag i en etablert tillit hos sine ledere og nærmeste team og med et godt hjemmekontoroppsett. Vanligvis ble dette gjort for å kunne støtte medarbeidere i å kombinere arbeid med familieliv.

Som følge av at fjernarbeid ble obligatorisk for mange under covid, har jeg observert flere endringer i holdninger og forventninger til fleksibilitet på arbeidsplassen.

Ansatte i linjen er veldig stolte og fornøyde med Statkrafts respons og reaksjon i perioder med nedstengning. De er positivt imøtekommende og verdsetter å veksle mellom vedvarende perioder med fjernarbeid og å kunne ha en mer fleksibel arbeidstid som en norm snarere enn et unntak. I tillegg anerkjenner vi mulighetene det gir for asynkrone arbeidskonsepter som kan øke den totale teamproduktiviteten gjennom smarte og fleksible tilnærminger til arbeidet.

Ledere anerkjenner mulighetene til å inngå avtaler med og til og med kunne rekruttere medarbeidere som befinner seg fjernt fra deres prosjekt- eller kontorsteder. Slik kan våre team på enklere vis settes sammen med de beste folkene.

Generelt har vi sett at det er noen overraskende fordeler med fjernarbeid, for eksempel at det gir mulighet for å være mer fokusert og konsentrert. Vi har i noen tilfeller også sett at utvidet nettkontakt mellom medarbeidere har bedret personalforholdene. I ulike miljøer tillegger vi nå også mye mer vekt og verdi på å utnytte tiden vi fysisk har sammen på en planlagt og produktiv måte, for eksempel gjennom fellesaktiviteter og relasjonsbygging i mer sosiale og uformelle sammenhenger.