Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Strategi: Kraft til en grønn fremtid

Vår strategi er et svar på endrede markeder. Vi skal ha lønnsomme virksomheter i markedene der vi allerede er til stede. Det oppnår vi ved å finne og ta vare på de beste mulighetene innen fornybar energi i hvert land og på tvers av teknologier.

Verdens energisystemer endres, og de endres raskt. Sol- og vindkraft vokser i et omfang vi aldri tidligere har sett maken til – og mer er på vei.

En utfordring oppstår når vinden ikke blåser og solen ikke skinner. Det er da vi trenger fleksible kraftkilder, som vannkraft, for å komplettere de nye fornybare kildene.

Økt tilgang på rimelig og ren energi gjør elektrifisering til den mest effektive løsningen på klimautfordringene. Alle disse endringene representerer utfordringer, men også store forretningsmuligheter for de som kan tilpasse seg.

Illustrasjon av turbinhjul og tang

Optimalisere og utvide vår vannkraftportefølje

Det viktigste vi gjør, er fortsatt å sikre våre vannkraftanlegg gjennom oppgraderinger, optimal drift og langsiktige industrikontrakter. I tillegg vil vi styrke vår fleksible portefølje gjennom selektive oppkjøp.

Illustrasjon av sol og vindturbiner

Intensivere rollen som utvikler av vind- og solkraft

Vi ønsker å være en ledende utvikler av lønnsom landbasert vindkraft og solkraft. Det innebærer å gå inn i et betydelig større antall prosjekter, men også å selge oss ned når det er tjenlig. Det betyr at vi utnytter den høye verdiskapingen i utviklerfasen, gir markedsadgang til kraften og deretter selger andeler i anleggene.

 Illustrasjon av en person og et lyn

Utvide vår kundevirksomhet

Vi vil bruke vår markedskompetanse som konkurransefortrinn i et stadig mer komplekst kraftmarked. Det innebærer å håndtere store kunders behov gjennom hele verdikjeden; fra markedstilgang og hedging til leveranser av grønn kraft. Vi vil også fortsette veksten i kunderelaterte virksomheter som elbillading og fjernvarme.

Illustrasjon av blad over koffert

Utvikle nye forretningsmuligheter

Vi vil benytte vår ledende posisjon innen dekarbonisering i Norge til å utvikle forretningsideer med internasjonalt potensial, som for eksempel datasentre, avansert biodrivstoff eller grønt hydrogen.

Statkrafts ambisjoner mot 2025

 • Ikon

  Opprettholde høye standarder for bærekraft, forretningsetikk og sikker drift.

 • Ikon

  Opprettholde vår sterke posisjon som det største vannkraftselskapet i Europa og en betydelig aktør i Sør-Amerika og India.

 • Ikon

  Bli en stor vind- og solkraftutvikler og utvide dagens portefølje betydelig.

 • Ikon

  Være en ledende tilbyder av markedsløsninger for fornybar energi til store kunder i alle våre markeder, med mål om å tredoble dagens volumer.

 • Ikon

  Være blant de tre mest lønnsomme og kundeorienterte fjernvarmeleverandørene i Norge og Sverige.

 • Ikon

  Utvikle en-to nye, internasjonale forretningsmuligheter basert på det grønne skiftet.

Relatert innhold