Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Strategi mot 2030: Verdiskaping på vei mot framtidens nullutslippssamfunn

Statkraft har produsert fornybar energi i over 100 år – energi som verden trenger nå, mer enn noen gang før.

Energiomstillingen skyter fart, etter hvert som land verden over setter seg stadig mer ambisiøse klimamål. Vi står midt i en fornybarrevolusjon. Sol- og vindkraft vil dominere framtidens kraftsystem. Dette vil også øke behovet for fleksibel produksjon og forbruk.  
 
Økende geopolitisk spenning og skyhøye energipriser bidrar til økonomisk usikkerhet og turbulente energimarkeder. Samtidig har denne utviklingen også satt energisikkerhet og en raskere energiomstilling høyt på den politiske agendaen. 
 
Statkraft er godt posisjonert for å skape verdi gjennom å bidra til framtidens nullutslippssamfunn. Når vi nå ser mot 2030, er ambisjonene våre høyere enn noen gang – med betydelig høyere vekstambisjoner på tvers av geografier og teknologier. 

Strategien vår følger en markedsfokusert logikk. Det betyr at vi bruker vår solide markedsforståelse til å finne og utvikle de mest lønnsomme mulighetene som egner seg best i hvert enkelt marked, på tvers av teknologier. Vi skal utvikle, kjøpe, eie og drifte fornybar kraftproduksjon og andre grønne teknologier, og tilby kundene våre de beste energiløsningene på veien mot fremtidens nullutslippssamfunn. 


 
Statkrafts strategi bygger på fire strategiske pilarer: 

vanndråpeikon

1. Levere ren fleksibilitet – med vannkraft som fundament

Vi skal optimalisere og videreutvikle vår unike vannkraftportefølje. I Norge skal vi øke reinvesteringene i våre eksisterende kraftverk, for å forlenge levetiden og øke effektiviteten. Vi skal også utvide kapasiteten gjennom effektoppgraderinger og har som mål å igangsette minst fem større nye prosjekter innen 2030. Utenfor Norge skal vi fortsette å maksimere verdien av eksisterende kraftverk, og vi vil vurdere muligheter for å utvide porteføljen. 

2. Øke veksten innen solkraft, vindkraft, havvind og batterilagring

Vi skal øke veksttakten vår innen solkraft, landbasert vindkraft og batterilagring i markeder der vi allerede er etablert, og nå en årlig utviklingstakt på 4 GW innen 2030. Fremover har vi en ambisjon om å beholde en større eierandel i de vind- og solkraftverkene vi utvikler i Europa, og å levere konkurransedyktige drift- og vedlikeholdstjenester for egne kraftverk. Statkraft har også som ambisjon å ta en industriell rolle innen havvind i Nordsjøen og Irland. 

illustrasjon av graf

3. Tilby grønne markedsløsninger til kunder

Vi skal styrke og øke markedsaktivitetene våre og møte kundenes behov i hele verdikjeden. Vi vil maksimere verdien av egen og kunders kraftverksportefølje gjennom energidisponering og forvaltning. Vi vil utvide handelen med energiprodukter og betydelig øke volumene innen oppstrøms-kraftsalgsavtaler og strukturert grønn energiforsyning. Med dette styrker vi ytterligere vår posisjon som en ledende leverandør av grønne markedsløsninger, noe som også er et konkurransefortrinn for hele Statkrafts virksomhet. 

4. Skalere nye grønne energiteknologier

Vi vil utvikle og skalere nye grønne energiteknologier, som vil spille en avgjørende rolle i framtidens nullutslippssamfunn. Vår ambisjon er å ta en ledende rolle innen grønt hydrogen, biodrivstoff, elbillading, fjernvarme og andre grønne teknologier – enten alene eller i partnerskap. Ved å opparbeide en posisjon innenfor disse teknologiene vil vi kunne ta del i den forventede markedsveksten, og bygge nye, lønnsomme forretningsområder over tid. 

verdenskart

Geografisk rolle

I Norge skal vi lede an i energiomstillingen gjennom å utvikle og produsere fornybar kraft og fleksibilitet, skalere nye grønne energiteknologier og tilrettelegge for fornybar industri. 
 
I Europa skal vi ta en ledende rolle i energimarkedene og bidra til energiomstillingen, med vår posisjon som Europas største produsent av fornybar energi og vår omfattende markedsvirksomhet.  
 
I Sør-Amerika og India skal vi bidra til mer bærekraftige energisystemer, ved å forfølge mulighetene knyttet til den økende energietterspørselen. 

Statkraft i 2030: Et ledende internasjonalt fornybarselskap

Statkraft er et ansvarlig selskap med respekt for mennesker, miljøet og samfunnet. Bærekraft er en del av alt vi gjør, og sikkerhet for mennesker er alltid vår første prioritet. Gjennom vårt daglige arbeid skaper hver og én av oss verdi, og bidrar til framtidens nullutslippssamfunn.
 • vanndråpeikon

  Europas største vannkraftprodusent, og en vesentlig aktør i Sør-Amerika og India – med investeringer i minst fem større prosjekter i Norge innen 2030.

 • sol og vind-ikon

  Ledende utvikler av solkraft, landbasert vindkraft og batterilagring, med en årlig utviklingstakt på 4 GW innen 2030 og 2.5-3 GW innen 2025. Industriell havvindaktør i Nordsjøen og Irland.

 • ikon med graf

  Ledende leverandør av grønne markedsløsninger i Europa, med betydelig global rekkevidde.

 • ikon med lyspære

  Ledende utvikler av grønt hydrogen, biodrivstoff, elbillading og andre grønne teknologier – med utvikling av 2 GW produksjonskapasitet for grønt hydrogen innen 2030. Topp 3 mest lønnsomme og kundeorienterte fjernvarmeaktør i Norge og Sverige.

Relatert innhold