Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft kjøper vannkraftprosjektet Tidong i India

04 sep., 2018

Statkraft har overtatt vannkraftprosjektet Tidong i delstaten Himachal Pradesh i India. Vannkraftverket på 100 MW er omlag 60 prosent ferdigstilt.

Vannkraftverket Tidong utnytter vannet i Tidongelven, et sidevassdrag til elven Sutlej i delstaten Himachal Pradesh nordvest i India. Kraftverket vil få en installert effekt på 100 MW, og muligheten for å utvide anlegget vil bli vurdert senere. Oppkjøpet er i tråd med Statkrafts strategi om å bygge ut mer fornybar kraft produksjon i de markedene selskapet er tilstede, basert på mer enn 120 års vannkraftkompetanse.

Strømforbruket i India vokser 6,5 prosent årlig og er blant de raskest voksende markedene i verden. I 2017 var samlet forbruk i India 1.210 TWh. Statkraft har lang erfaring med vannkraft i India gjennom 49 prosent eierskap i to vannkraftverk i drift i Himachal Pradesh: Malana (108 MW/340 GWh) og Allain Duhangan (192 MW/800 GWh). Nylig har Statkraft også utvidet aktivitetene i India til å omfatte solkraft og kraftsalg til bedriftskunder.

- Vi er svært fornøyd med denne avtalen. Fullføring av prosjektet vil posisjonere oss godt for videre vekst i India, et vekstmarked for Statkraft, sier konserndirektør Jürgen Tzschoppe i Statkraft.

Tidong-prosjektet er omlag 60 prosent ferdigstilt. Arbeidet med å fullføre utbyggingen starter umiddelbart, og er ventet å ta rundt to år.

Helse- miljø- og sikkerhet (HMS) er en av de største risikofaktorene i forbindelse med kraftutbygging i avsidesliggende fjellområder som Tidong. Utbyggingsaktivitetene er derfor grundig forberedt, og HMS-tiltak er spesielt vektlagt i planleggingen. Prosjektledelsen har fersk erfaring fra utbyggingsprosjekter for Statkraft i andre markeder, og har styrket prosjektorganisasjonen med ekstra HMS-ressurser og -ekspertise.

Transaksjonen innebærer at Statkraft kjøper 100 prosent av aksjene i selskapet NSL Tidong Power Generation Private Limited.

 

 

Kontakt oss for mer informasjon

Mann i dress smiler
Torbjørn Steen
Vice President External Communications