Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Malana vannkraftverk

India / Vannkraft / Kraftverk

Elvekraftverket Malana ligger ved elven Malana Nallah, som er sideelv til Parbati-elven i Beas-bassenget i delstaten Himachal Pradesh nordvest i India. Anlegget ble satt i drift i juli 2001.

  • 2001
    Første driftsår
  • 109 MW
    Installert effekt
  • 350 GWh
    Årlig produksjon

Malana vannkraftverk utnytter vannet fra Malana-elven for å bøte på kraftmangelen i den nordlige regionen. Fra november til mai opererer anlegget med spisslast, mens det resten av året drives som et grunnlastanlegg.

Fra inntaket blir vannet ført til kraftstasjonen i landsbyen Chauki gjennom en underjordisk tilløpstunnel og rørgate i stål. Elektrisiteten overføres til tilknytningspunktet Bajaura i delstaten Himachal Pradesh via en høyspentledning som kraftverket har bygget.

Vannkraftverket ble bygget og satt i drift raskere enn planlagt, noe som ga lavere prosjektkostnader. Av åtte prosjekter tildelt av delstatsregjeringen i Himachal Pradesh er Malana det eneste som sto ferdig før oppsatt plan.

Selskapet er sertifisert i henhold til standardene ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Sertifiseringene understreker selskapets innsats innenfor kvalitetsproduksjon og leveranser av pålitelig strøm til kundene, samt dets arbeid for å hindre forurensning, sikre en trygg arbeidsplass og ta vare på de ansattes helse.

 

Malana vannkraftverk
Malana vannkraftverk. (Foto: Statkraft)
Malana vannkraftverk
Malana vannkraftverk. (Foto: Statkraft)
Selskap Eierandel
Statkraft 49 %
Bhilwara Energy Limited 51 %

Utforsk virksomheten vår i India