Malana vannkraftverk

India / Vannkraft / Kraftverk

Elvekraftverket Malana ligger ved elven Malana Nallah, som er sideelv til Parbati-elven i Beas-bassenget i delstaten Himachal Pradesh nordvest i India. Anlegget ble satt i drift i juli 2001.

  • 2001
    Første driftsår
  • 109 MW
    Installert effekt
  • 350 GWh
    Årlig produksjon

Malana vannkraftverk utnytter vannet fra Malana-elven for å bøte på kraftmangelen i den nordlige regionen. Fra november til mai opererer anlegget med spisslast, mens det resten av året drives som et grunnlastanlegg.

Fra inntaket blir vannet ført til kraftstasjonen i landsbyen Chauki gjennom en underjordisk tilløpstunnel og rørgate i stål. Elektrisiteten overføres til tilknytningspunktet Bajaura i delstaten Himachal Pradesh via en høyspentledning som kraftverket har bygget.

Vannkraftverket ble bygget og satt i drift raskere enn planlagt, noe som ga lavere prosjektkostnader. Av åtte prosjekter tildelt av delstatsregjeringen i Himachal Pradesh er Malana det eneste som sto ferdig før oppsatt plan.

Selskapet er sertifisert i henhold til standardene ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Sertifiseringene understreker selskapets innsats innenfor kvalitetsproduksjon og leveranser av pålitelig strøm til kundene, samt dets arbeid for å hindre forurensning, sikre en trygg arbeidsplass og ta vare på de ansattes helse.

 

Malana vannkraftverk
Malana vannkraftverk. (Foto: Statkraft)
Malana vannkraftverk
Malana vannkraftverk. (Foto: Statkraft)
Selskap Eierandel
Statkraft 49 %
Bhilwara Energy Limited 51 %

Utforsk virksomheten vår i India