Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Tidong vannkraftprosjekt

India / Vannkraft / Prosjekt

Vannkraftprosjektet Tidong går ut på å bygge et elvekraftverk med effekt på 150 MW ved en sideelv til Sutlej-elven i Kinnaur-distriktet i delstaten Himachal Pradesh.

Statkraft kjøpte Tidong-prosjektet i 2018. På anskaffelsestidspunktet var kraftverket om lag 60 prosent ferdigstilt.

Kraftverket skal ta vann fra Tidong Khad, en av de større sideelvene til Sutlej-elven, og utnytte en fallhøyde på 610 meter til å generere om lag 600 GWh årlig.

Kraftverket, som ligger ute i dagen, vil få en åtte kilometer lang tilløpstunnel, en 110 meter høy svingesjakt og en 1 200 meter lang trykksjakt.

Kraftverket vil ha lagringskapasitet tilsvarende tre-fire timers topproduksjon.

Tidong-anlegget
Tidong-anlegget. (Foto: Statkraft)
Tidong
India
Statkraft

Tidong-anlegget

Nøkkeltall

  • Planlagt installert effekt: 150 MW
  • Planlagt årsproduksjon: 600 GWh

Utforsk virksomheten vår i India