Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Tidong vannkraftprosjekt

India / Vannkraft / Prosjekt

Vannkraftprosjektet Tidong går ut på å bygge et elvekraftverk med effekt på 100 MW ved en sideelv til Sutlej-elven i Kinnaur-distriktet i delstaten Himachal Pradesh.

Statkraft kjøpte Tidong-prosjektet i 2018. På anskaffelsestidspunktet var kraftverket om lag 60 prosent ferdigstilt.

Kraftverket skal ta vann fra Tidong Khad, en av de større sideelvene til Sutlej-elven, og utnytte en fallhøyde på 610 meter til å generere om lag 414 GWh årlig.

Kraftverket, som ligger ute i dagen, vil få en åtte kilometer lang tilløpstunnel, en 110 meter høy svingesjakt og en 1 200 meter lang trykksjakt.

Kraftverket vil ha lagringskapasitet tilsvarende tre-fire timers topproduksjon.

 

Tidong-anlegget
Tidong-anlegget. (Foto: Statkraft)
Tidong
India
Statkraft

Tidong-anlegget

Nøkkeltall

  • Planlagt installert effekt: 100 MW
  • Planlagt årsproduksjon: 414 GWh

Utforsk virksomheten vår i India