Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Landserie: USA er fortsatt mulighetenes land

Siden Statkraft åpnet kontor i USA i 2015, har selskapets amerikanske virksomhet stort sett dreid seg om å handle med klimakvoter og fornybarsertifikater. Statkraft er nå godt posisjonert for å utnytte flere muligheter i et raskt voksende amerikansk fornybarmarked.

Patrick Pfeiffer
Patrick Pfeiffer
Head of Statkraft US

Patrick Pfeiffer er administrerende direktør for Statkrafts virksomheter i USA, med base i San Francisco i California.

– Da jeg begynte i Statkraft i 2015, visste ingen i USA hva Statkraft var, sier lederen for Statkraft i USA, Patrick Pfeiffer. Kanskje det ikke er så rart. Selv om Statkraft er Europas største leverandør av fornybar energi, hadde ikke selskapet noen aktiviteter i USA den gang. Og da selskapet etablerte seg i USA, var det heller ikke som produsent eller selger av fornybar energi.

– Det startet med kjøp og salg av klimakvoter, sier Pfeiffer. I likhet med det europeiske kvotesystemet ETS, gir en "carbon credit" i USA tillatelse til å slippe ut ett tonn CO2.

– Vi fant ut at den beste måten å bli kjent med det amerikanske markedet på var å delta kommersielt i slik handel. For å lykkes trengte vi en dyp og grunnleggende forståelse av både amerikansk og canadisk politikk på området, og det har vi fått. På denne måten har vi kunnet bygge et solid fundament for Statkraft uten å måtte ta for mye risiko. Nå kjenner vi ganske godt markedene vi er i, vi har identifisert tilknyttede markeder, og vi er klare til å utvikle virksomheten videre.

Sol og solceller i USA
Bare om lag en femtedel av elektrisiteten i USA kommer fra fornybare kilder, men fornybarandelen er økende. (Foto: Shutterstock) 

Base på Vestkysten

Statkraft USA har hovedkontor i San Francisco på den amerikanske vestkysten. Det er ikke tilfeldig. Vestkysten har Silicon Valley, der hovedkvarteret til mange av verdens største teknologiselskaper ligger. California er også blant delstatene som har de klareste klimaambisjonene, og som har forpliktet seg til kraftig vekst i bruk av fornybar energi og kutt i klimagassutslipp.

– Vi konsentrerer oss om de amerikanske statene som har klimaambisjoner, og som ønsker mer fornybar energi i energimiksen, sier Pfeiffer.

California har planer om å øke andelen fornybar energi til 60 prosent innen 2030 og være 100 prosent karbonfritt innen 2045. New York, Oregon, Massachusetts og noen få andre delstater har lignende ambisjoner.

Vindturbin og oljepumpe i USA
Fossil energi har en sterk posisjon i USA. Bildet er fra den vestlige delen av Texas, der gamle oljerigger traust pumper opp olje ved siden av nyere vindturbiner. (Foto: Shutterstock)  

Ikke så forent?

USA er en føderasjon av 50 stater som ikke alltid går i samme retning. Dette preger både energipolitikken og klimapolitikken.

Det vakte stor internasjonal oppmerksomhet da president Donald Trump trakk USA ut av Parisavtalen i 2017, men det forhindret ikke 25 guvernører fra å signere avtalen på vegne av sine delstater. Selv om Trump virket mest opptatt av å gjenreise den amerikanske kullindustrien, fortsatte halvparten av landets delstater kampen for å sikre at USA møtte sine internasjonale klimaforpliktelser.

Etter at Joe Biden ble president i januar 2021, signerte USA på nytt Parisavtalen. På klimatoppmøtet COP26 i Glasgow i 2021 kunngjorde presidenten at landet vil kutte 50 til 52 prosent av sine utslipp innen 2030, sammenlignet med 2005.

Dette er gode nyheter, men presidentens ord og Kongressens vedtak er ikke det eneste som betyr noe. I USA er det vel så viktig hva de enkelte statene – og de store bedriftene – gjør for å nå klimamålene.

USA_stater_NORSK_600x580.jpg

Vekst i fornybar energi

I en verden der alt etter hvert skal elektrifiseres for å nå klimamålene, er det ikke likegyldig hvor elektrisiteten kommer fra.

Ifølge US Energy Information Administration (EIA) kommer foreløpig bare om lag 20 prosent av elektrisiteten i USA fra fornybare kilder. Men selv om den fornybare andelen er relativt beskjeden så langt, har det vært sterk vekst de siste 20 årene, særlig innenfor vind- og solkraft.

Om lag en tredjedel av den fornybare energien kommer fra vannkraftverk, men produksjonen har ikke økt siden midten av 1970-tallet. Årsaken er at det har vært full stopp i utbygging av vannkraftverk som krever store naturinngrep, og som gir påvirkning av miljøet gjennom bygging av dammer. Derfor er det liten sjanse for at det bygges flere store magasinbaserte vannkraftverk i USA i årene som kommer, men elvekraftverk kan fremdeles være aktuelt.

Utviklingen av vind- og solkraft er til gjengjeld ventet å øke kraftig, både fordi USA som helhet har forpliktet seg til kraftige klimakutt, og fordi stadig flere selskaper ønsker å bli "grønne".

Solpaneler på tak av bygninger
En rekke av kontorbyggene i Silicon Valley ved San Francisco er utstyrt med solcellepaneler på takene. (Foto: Shutterstock)

Grønn teknologi

– Noen av de selskapene vi handler klimakvoter og fornybarsertifikater med, er store industribedrifter som er pålagt å redusere sine utslipp, eller de er produsenter av fornybar energi som trenger langsiktige avtaler med energikunder for å sikre prosjektfinansiering, sier Pfeiffer.

– Her kan vi være et viktig bindeledd mellom produsentene og forbrukerne. Når de store teknologiselskapene ønsker å drive mer bærekraftig, trenger de garantier for at strømmen de kjøper, kommer fra fornybare kilder. Statkraft har klart å etablere seg som en pålitelig, verdidrevet og økonomisk solid selger av slike garantier. Selskapene vet at Statkraft er til å stole på, og det gir trygghet.

Patrick Pfeiffer mener Statkraft har posisjonert seg godt for videre vekst i det amerikanske markedet, ikke minst i den delen av det amerikanske næringslivet som driver internasjonalt.

– Vi har blant annet etablert et team som jobber for å sikre amerikanske teknologiselskaper fornybar energi når de skal etablere seg i andre land, spesielt i Europa. Statkraft har veldig gode forutsetninger for å levere fornybare energi til blant annet datasentre, sier han.

– Ikke bare har Statkraft fornybar energiproduksjon i mange land, vi har også muligheten til å kjøpe og selge strøm fra et stort antall produsenter over hele Europa.

USAs flagg med vindturbiner i bakgrunnen
Foto: Shutterstock

Statkraft i USA

  • Til stede i USA siden 2015

  • Base i San Francisco i California

  • Tilrettelegger for transaksjoner i CO2- og fornybarmarkedene

  • Bistår amerikanske selskaper med å kjøpe fornybar kraft fra Statkraft

Neste trinn

Et område Statkraft kjenner godt, er handel med kraftkjøpsavtaler. En Power Purchase Agreement (PPA) er i utgangspunktet en langsiktig avtale mellom en kraftprodusent og en kunde, for eksempel et industriselskap.

Økt innslag av fornybar energi skaper imidlertid utfordringer for slike avtaler, fordi kraftprodusentene kan være mange og små, mens både krafttilbud og -etterspørsel kan variere mye. Her kan en aktør som Statkraft gå inn som mellomledd og kjøpe strøm fra flere leverandører til en avtalt pris og selge den videre til store industribedrifter. Statkraft kan tilby konkurransedyktige priser for begge sider og ta på seg markeds- og porteføljerelaterte risikoer for dem. Det gir forutsigbarhet for både kraftprodusenten og kunden.

 – Denne typen virksomhet er trolig neste steg for Statkraft i USA, sier Pfeiffer.

– Med stadig flere produsenter av fornybar energi vil det være behov for et slikt mellomledd som kan sikre at kraftprodusentene tjener penger, og at kundene får stabile kraftleveranser. Statkraft har erfaring med dette og er dermed en pålitelig partner for selskaper som ønsker en stabil tilførsel av ren, fornybar energi.

Gigantisk solpark i USA
Alt er stort i USA – også denne solparken utenfor Austin i Texas. (Foto: Shutterstock)

Mange muligheter

Flere norskeide selskaper, som Equinor, Aker Offshore Wind og Fred. Olsen Windcarrier, er på vei inn i det amerikanske markedet for fornybar energi, spesielt innenfor prosjekter for havvindkraft. Statkraft har så langt ikke hatt planer om å bygge, kjøpe eller drifte verken havvindparker eller solkraftverk i USA.

– Det er ingen konkrete planer, men vi kommer ikke til å utelukke noe, sier Pfeiffer.

– Det ville vært mye lettere for Statkraft å kjøpe en vindpark eller et solkraftverk fra den posisjonen vi er i nå, men jeg er ikke sikker på om dette er noe vi skal gjøre. Statkraft har kompetanse på så mange områder knyttet til fornybar energi. Kanskje vi skal investere i USA som utvikler av ladestasjoner for elbiler eller i produksjon av hydrogen? Hvem vet? USA er et stort marked, med store muligheter.

CO2-utslipp per land

CO2-utslipp per innbygger i ulike land

Andre landserieartikler

Del denne artikkelen