Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Landserie: Chile i front med fornybarsatsing

Chile har lansert ambisiøse klimamål: 70 prosent av landets elektrisitet skal komme fra fornybare kilder i 2030, og landet skal være karbonnøytralt innen 2050.

María Teresa González
María Teresa González
Country manager

María Teresa González er Statkrafts landsjef i Chile.

Langt og smalt ligger Chile klemt mellom Stillehavet og Andesfjellene. Verdens nest lengste land fra nord til sør, bare slått av Brasil, strekker seg 4200 kilometer mellom Peru og Kapp Horn. Solstekte ørkener, forblåste kystlinjer og fossende elver – Chile har en overflod av naturressurser som kan gi ren energi. Og det trengs: Chile er en av Latin-Amerikas raskest voksende økonomier, og etterspørselen etter energi øker tilsvarende.

Helt siden kolonitiden har eksport av råvarer vært fundamentet for Chiles økonomi, med kobber som den viktigste eksportkilden. Etter hvert har også vin, frukt, trelast og fisk blir sentrale eksportvarer. I 1990 ble demokratiet gjeninnført etter 17 år med diktatur. Den positive økonomiske utviklingen har siden den gang ført til at Chile i 2010 ble det første søramerikanske medlemslandet i OECD.

Chile - Rucatayo kraftverk
Elvekraftverket Rucatayo i Pilmaiquen-elven om lag 900 kilometer sør for Chiles hovedstad Santiago kom inn i Statkrafts portefølje da Statkraft i 2015 overtok aksjemajoriteten i det chilenske selskapet Pilmaiquen. (Foto: Statkraft)

Miljøbelastning lik null

Effekten av klimaendringene merkes godt i Chile. Gjennom de siste ti årene har landet opplevd megatørke, rekordstore skogbranner, smelting av isbreer og kraftige innslag av ekstremvær.

Landets regjering har kunngjort et svært ambisiøst mål: Chile skal være det første utviklingslandet som oppnår karbonnøytralitet innen 2050.

– Målet er at Chile skal ta opp like mye CO2 som det produserer, slik at miljøbelastningen blir lik null innen 2050, forklarer María Teresa González, som er Statkrafts landsjef i Chile.

President Sebastián Piñera har blant annet annonsert at alle Chiles 28 kullkraftverk – som i hovedsak driftes av selskaper fra USA, Frankrike og Italia – skal stenge innen 2040. Den første fasen innebærer å stenge åtte termoelektriske anlegg.

Energikilder i Chile

Grønn satsing

Selv om kull fremdeles er den viktigste energikilden i det chilenske kraftsystemet, spiller fornybare energikilder en stadig viktigere rolle. I 2013 satte myndighetene et mål om 20 prosent fornybar energi i landets elektrisitetsnett innen 2025. 

Latin-Amerikas første konsentrerte solkraftverk finnes i Antofagasta nord i landet: Cerro Dominador med 210 MW strøm, 17,7 timers strømlagring og en investering på 1400 millioner dollar.

En rekke nye vann-, vind- og solkraftverk er under bygging i Chile.

Den chilenske regjeringen har også fremmet introduksjonen av elektriske busser i det offentlige transportsystemet og oppmuntrer til allianser mellom bussoperatører, el-selskaper og bussprodusenter som bruker el-teknologi.

Elbuss i Chile
Chile satser på økt bruk elbusser som ledd i arbeidet med å minske utslippene fra transportsektoren. Bildet er fra Pudahuel kommune i Santiago-provinsen. (Foto: Shutterstock)

Rikt på naturressurser

I Bloomberg-rapporten Climatescope 2020 blir Chile rangert som landet med best muligheter for å utvikle fornybarprosjekter.

– Studien ble utført i 108 nye økonomier, og Chile og India toppet listen, etterfulgt av Brasil, Jordan og Kina. Studien fremhevet Chiles implementering av regjeringens politikk, investeringer og strategi for å erstatte kull i kraftproduksjonen. Elektrisitetsproduksjon i Chile er sannsynligvis den økonomiske sektoren som har den raskeste kullreduksjonen, takket være den stadig økende og omfattende bruken av fornybar energi, sier González.

Hun legger til at de viktigste utfordringene for Chile innenfor energi utvilsomt blir å oppfylle det erklærte målet om utfasing av all kullkraft i det nasjonale elektriske systemet innen 2040. Kraftoverføringssystemet i landet er også et område som trenger videre utvikling og oppgradering.

Med sine rike naturressurser har Chile likevel store muligheter for å bli det ledende landet innenfor fornybar kraft i Sør-Amerika.

CO2-utslipp per land

CO2-utslipp per innbygger i ulike land

Flagg og vindturbin
Foto: Shutterstock

Fakta om Chile

  • Befolkning: 19 millioner

  • Hovedstad: Santiago

  • Styresett: Demokratisk republikk

  • President: Gabriel Boric

  • Språk: Spansk

 

Chiles kraftproduksjon

Energikildene i det nasjonale el-systemet Sistema Eléctrico Nacional (SEN) og det nasjonale overføringsnettet hadde 56,3 prosent fossil opprinnelse som kull og naturgass i 2021. Fornybarandelen var på 43,7 prosent og er økende.

Chilensk lov definerer ren kraft som "ikke-konvensjonelle fornybare energikilder" (NCRE). De må stamme fra fornybare ressurser og i tillegg ha minimal sosial og miljømessig påvirkning. NCRE-kilder omfatter biomasse, vannkraftverk med en maksimal installert kapasitet på 20 MW, vindkraft, solkraft, bølgekraft og geotermisk kraft.

Kilde: Comisión Nacional de Energía

Statkraft i Chile

Statkraft har vært til stede i Chile siden 2004 og anser landet som et attraktivt marked med økende etterspørsel etter fornybar energi. I tillegg til vannkraft har Statkraft et viktig vindprosjekt sentralt i landet og leter etter nye muligheter for vind- og solenergi.

I Chile er Statkraft involvert i et joint venture med det australske selskapet Pacific Hydro, eid av en av de største energigruppene i Kina, for å drifte vannkraftverkene La Higuera og La Confluencia. Mellom regionene Los Ríos og Los Lagos,i det sørlige Chile driver Statkraft vannkraftverket Rucatayo, og byggingen av vannkraftprosjektet Los Lagos er påbegynt.

Rucatayo og utbyggingsprosjektene Los Lagos og Osorno er 100 prosent eid av Statkraft etter at selskapet kjøpte aksjemajoriteten i selskapet Pilmaiquen i april 2015. Mer enn 70 personer jobber for Statkraft i Chile.

– Los Lagos vannkraftverk er ventet å kunne levere ren energi til nettet allerede i 2022. Prosjektet, som representerer en investering på 173 millioner dollar, er et positivt tegn for det lokale energimarkedet, sier Statkrafts landsjef i Chile, María Teresa González.

Los Lagos vil omfatte et reservoar med et areal på nær 192 hektar.

– Det er viktig å merke seg at området der anlegget vil ligge, grenser til 30 agroindustrielle gårdsbruk og vil ikke berøre urfolks landområder, understreker hun.

Tre vindparker

– Utover vannkraft går Statkraft inn for å legge til mer ren og fornybar energi til det chilenske elektrisitetssystemet, forklarer González.

Dette inkluderer tre vindparker i sentrale deler av landet, henholdsvis Cardonal (30 MW), Manantiales (27,6 MW) og Los Cerrillos, (51,75 MW) i O'Higgins-regionen.

Vekststrategi

I juni 2018 besluttet Statkrafts styre å fortsette selskapets globale vekststrategi med fokus på økt installert kapasitet og økte markeder.

– Statkraft vil holde frem med sin strategi om vekst i Chile. Målet er å vokse i skala og oppnå en markedsandel på 2,5 TW de kommende årene. Vi ønsker å tredoble energien vi genererer de neste seks årene, med et sterkt fokus på vind- og solenergi, sier González.

– Chile er et godt land å investere i, det har et robust regelverk og et modent og godt regulert marked. Derfor er vi åpne for å studere og evaluere alle alternativer som presenteres. Vi vil ha spesiell interesse for initiativer til å utvikle vind- og solenergi, men vil også promotere våre vannkraftprosjekter.

Kart over Chile

 

Andre landserieartikler