Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Tyske tog kjører på vindkraft fra Statkraft

25 jan., 2021

Statkraft og Deutsche Bahn har inngått en ett-årig kraftsalgsavtale. Siden nyttår har Statkraft levert grønn strøm til det tyske togselskapet fra tyske vindparker, som ikke lenger får subsidier via den tyske støtteordningen for fornybar energi, EEG.

Den grønne kraften kommer fra en portefølje av vindturbiner som ikke lenger er støtteberettiget, og der Statkraft har inngått en langsiktig avtale med eierne om å kjøpe strømmen. Kontrakten med Deutsche Bahn omfatter en forventet kraftproduksjon på i underkant av 40 GWh og understøtter togselskapets bærekraftambisjoner gjennom bruk av grønn strøm.

Den 31. desember 2020 utløp støtteordningen for de første tyske vindparkene etter 20 års drift. Kraftsalgsavtalen mellom Statkraft og Deutsche Bahn bidrar derfor også til fortsatt lønnsom drift av 70 vindturbiner selv uten subsidier.

- Vi er svært godt fornøyd med å inngå denne kontrakten akkurat nå. Den viser at produksjonsanlegg for fornybar energi som mister sine støtteordninger fortsatt kan spille en viktig rolle i dekarboniseringen av industrien. I motsetning til overgangsordningene i EEG 2021, sikrer kommersielle kraftsalgsavtaler (PPAer) både en langsiktig prisgaranti og muligheten til å selge grønne merverdier, sier Statkrafts leder for Origination i Tyskland, Patrick Koch.

Statkraft oppfyller de individuelle kravene fra både kraftverkseierne og de industrielle kundene med skreddersydde løsninger. Deres forventninger er ofte ulike knyttet til avtalevarighet, betalingsmodeller og andre kontraktsforhold. I denne konkrete avtalen leverer Statkraft grønn strøm til Deutsche Bahn i ett år, samtidig som kraftverkseierne parallelt oppnår prissikring for flere år.

Overgangsordning og kommersielle kraftsalgsavtaler (PPAer)

Som et ledd i endringene av støtteregimet EEG ved utløpet av 2020, har den tyske regjeringen etablert en overgangsordning frem til 2022 for vindparker der subsidiene har utløpt.

Kommersielle kraftsalgsavtaler er derimot et markedsbasert alternativ til regjeringens overgangsordning. Eiere av eksisterende vindparker er garantert langsiktig prissikring og den grønne strømmen fra deres turbiner kan for første gang benyttes til å forsyne industri og næringsliv.

Deutsche Bahns nye Intercity-tog. Foto: Deutsche Bahn AG / Florian Jaenicke

 

Woman smiling
Judith Tranninger
Senior Communication Advisor