Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Ny 10-årig grønn kraftavtale med finske Kemira

12 feb., 2021

Statkraft og finske Kemira har inngått nok en langsiktig kraftavtale som sikrer finnene en årlig leveranse på cirka 44 GWh fornybar kraft i perioden 2022 til 2031. Kraften skal leveres fra Statkrafts nordiske portefølje til Kemiras produksjonsanlegg i Finland.

I tillegg omfatter avtalen kjøp av opprinnelsesgarantier for hele volumet. Disse leveres fra Statkrafts vindkraftproduksjon på Fosen. I mars 2020 inngikk Kemira og Statkraft en tilsvarende avtale om kjøp av både kraft og opprinnelsesgarantier.

- Vi opplever for tiden stor etterspørsel etter grønne PPAer i Norden, der industriaktører i økende grad ønsker å dokumentere sitt kraftforbruk som fornybart ved hjelp av opprinnelsesgarantier. Avtalen bekrefter Statkrafts evne til å levere slike løsninger, skreddersydd for kundens behov, på konkurransedyktige vilkår, sier konserndirektør for Marked og IT i Statkraft, Hallvard Granheim.

- Vi jobber kontinuerlig med å forbedre vår drift og tar steg for å nå våre bærekraftsmål. Å kjøpe fornybar energi er et av tiltakene vi innfører. Nøkkeltiltakene som skal gjøre det mulig for oss å nå vår ambisjon om karbonnøytralitet i 2045 inkluderer også fornybar varme- og dampproduksjon, elektrifisering av prosesser og energieffektivisering på våre anlegg, sier Thierry Blomet, SVP Sourcing i Kemira.

 

Kontakt

Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressetalsperson