Drehid vindpark

Irland / Vindkraft / Prosjekt

Drehid-prosjektet går ut på å bygge en vindpark med 12 turbiner som vil kunne forsyne over 35 000 irske husstander med grønn elektrisitet.

Området som vurderes for Drehid vindpark, ligger i Drehid-distriktet i grevskapet Kildare i Irlands Mid-East-region. Området er identifisert som godt egnet for vindparkutvikling.

Alle kabler vil bli lagt under jorden. Det vil bli en transformatorstasjon på stedet. Arbeidene vil omfatte adkomstveier, turbinfundamenter, dreneringsarbeider og grunnutbedringer, et midlertidig anleggskvarter, underjordiske el- og kommunikasjonskabler mellom turbinene og en underjordisk kabel som vil koble det foreslåtte prosjektet opp til den lokale transformatorstasjonen i Dunfirth.

Vindpark
Irland
Keith Arkins

Vindpark

Nøkkeltall

  • Planlagt effekt: Inntil 45 MW
  • Antall tubiner: 12

Utforsk virksomheten vår i Irland