Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Drehid vindpark

Irland / Vindkraft / Prosjekt

Drehid-prosjektet går ut på å bygge en vindpark med 12 turbiner som vil kunne forsyne over 35 000 irske husstander med grønn elektrisitet.

Området som vurderes for Drehid vindpark, ligger i Drehid-distriktet i grevskapet Kildare i Irlands Mid-East-region. Området er identifisert som godt egnet for vindparkutvikling.

Alle kabler vil bli lagt under jorden. Det vil bli en transformatorstasjon på stedet. Arbeidene vil omfatte adkomstveier, turbinfundamenter, dreneringsarbeider og grunnutbedringer, et midlertidig anleggskvarter, underjordiske el- og kommunikasjonskabler mellom turbinene og en underjordisk kabel som vil koble det foreslåtte prosjektet opp til den lokale transformatorstasjonen i Dunfirth.

Vindpark
Irland
Keith Arkins

Vindpark

Nøkkeltall

  • Planlagt effekt: Inntil 45 MW
  • Antall tubiner: 12

Utforsk virksomheten vår i Irland