Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Coole vindpark

Irland / Vindkraft / Prosjekt

Coole vindpark består av 13 turbiner med rotorblader som på det høyeste vil rage 175 meter over bakken.

Med potensiell effekt på inntil 50 MW vil Coole vindpark ha kapasitet til å forsyne over 36 000 irske hjem med strøm. Områdene som vurderes for dette prosjektet, er sentrert rundt myrene i Coole i grevskapet Westmeath i Midlands-regionen i Irland.

En transformatorstasjon vil bli plassert ved siden av R396 like ved den foreslåtte inngangen til vindparken. All kabling vil bli lagt under jorden. Arbeidene vil omfatte adkomstveier, turbinfundamenter, dreneringsarbeider og grunnutbedringer, et midlertidig anleggskvarter, underjordiske el- og kommunikasjonskabler mellom turbinene og en underjordisk kabel som vil koble det foreslåtte prosjektet opp til en eksisterende 110 kilovolts transformatorstasjon i Mullingar. Prosjektet vil også omfatte oppgradering av lokale veier.

Vindpark
Irland
Keith Arkins

Vindpark

Nøkkeltall

  • Planlagt effekt: Inntil 50 MW
  • Antall turbiner: 13
  • Maksimal rotorbladhøyde: 175 meter

Utforsk virksomheten vår i Irland