Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft åpner to nye kraftverk

31 mai, 2022

Statkraft åpnet 31. mai de to kraftverkene Vesle Kjela og Storlia som ligger på hver sin side av Hardangervidda. Kraftverkene vil til sammen produsere strøm til rundt 4000 husstander årlig og viser hvordan vannressursene i tidligere vannkraftutbygginger kan utnyttes enda bedre og gjennomføres med begrensede naturinngrep.

Vesle Kjela kraftverk er det øverste kraftverket i Tokke/Vinjereguleringen, og utnytter fallet fra det regulerte Kjelavatnet på Haukelifjell. Kraftverket har en installert effekt på 8,5 MW, og gir en produksjon på ca. 40 GWh/år.

Storlia kraftverk har samme effekt og produksjon, og utnytter en høydeforskjell på 75 meter mellom Bjoreio og Sysenvatn i Eidfjord kommune og er tilknyttet Sima-reguleringen.

Samlet tilsvarer produksjonen fra de to kraftverkene det årlige strømforbruket til rundt 4000 husstander.

- Kraftverkene er gode eksempler på Statkrafts betydelige satsing på oppgradering av vannkraft i Norge. Vesle Kjela kraftverk og Storlia kraftverk har vært mulig å bygge ved å bruke eksisterende infrastruktur i tidligere utbygginger, ny teknologi og kostnadseffektive metoder gjennom et godt samarbeid med leverandørene, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Statkraft har investert mer enn 20 milliarder kroner i norske vannkraftverk siden 2005.

Statkrafts region Sør har ansvaret for drift og vedlikehold av 46 kraftverk etter idriftsettelse av de to nye anleggene. Statkraft reinvesterer i flere store anlegg i området. Rehabilitering av Songa/Trolldalen dammer er ferdigstilt, mens større prosjekter i Kvilldal, Sima, Tokke og Vinje kraftverk pågår. Flere større damrehabiliteringer er under planlegging.

CRT og TAA_750x560.jpeg
Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen og Olje- og energiminister Terje Aasland fra åpningen av Storlia kraftverk

 

 

 

Åpning av Storlia og Vesle Kjela

Pressekontakt

Relatert innhold