Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft inngår avtale med FREYR Battery for langsiktig forsyning av fornybar energi

25 mai, 2022

Statkraft har inngått en bindende prinsippavtale med FREYR Battery, en utvikler av ren, neste-generasjons produksjonskapasitet for battericeller. Prinsippavtalen ventes å bli ferdigstilt som en langsiktig kraftkjøpsavtale (PPA), med sikte på å sikre langsiktig forsyning av fornybar energi til globalt konkurransedyktige vilkår for FREYRs planlagte battericellefabrikker i Mo i Rana.

Illustrasjon av FREYR's planlagte battericellefabrikk i Mo i Rana. Illustrasjon: FREYR

Avtalen og tilknyttede energitjenester levert av Statkraft, anslås å dekke hele det forventede strømbehovet i perioden 2024-2031 og sikre fysisk leveranse av kraft fra sentralnettet i Mo i Rana til FREYRs pilotfabrikk og den første planlagte gigafabrikken. Statkraft forplikter seg til å levere inntil 23 MW grunnlast med et samlet volum i kontraktsperioden på 1,4 TWh, sammen med opprinnelsesgarantier som dokumenterer at kraften kommer fra Statkrafts vannkraftproduksjon i regionen.

- Vår ambisjon er å lage rene battericeller og et sentralt element i vår strategi er å produsere med fornybar energi. Denne avtalen med Statkraft sikrer at våre produksjonsanlegg i Mo i Rana får en jevn, langsiktig forsyning av vannkraft fra lokale kilder og holder vårt karbonavtrykk på et minimum når vi går over i full drift, sier Tove Nilsen Ljungquist, EVP Operations i FREYR.

- Statkraft bidrar til det grønne skiftet ved å levere fornybar kraft til eksisterende kunder og nye industriaktører over hele verden. Vi er glade for å bidra til etableringen av FREYRs battericelleanlegg i Nord-Norge, som muliggjør grønne arbeidsplasser og bruk av lokale kraftressurser. Sammen med fleksibel vannkraft er batterier helt avgjørende for å nå målene om netto nullutslipp, sier EVP Market & IT i Statkraft, Hallvard Granheim.

Ifølge prinsippavtalen skal Rana vannkraftverk forsyne FREYRs fabrikker med fornybar energi. Kraftverket er 100% eid av Statkraft med en kapasitet på 500 MW og en årlig produksjon på cirka 2 150 GWh. Nærheten mellom vannkraftverket og FREYRs planlagte produksjonsanlegg i Mo i Rana er i tråd med FREYRs ambisjon om å etablere virksomhet i områder med god lokal tilgang på ren energi.

Om FREYR Battery

FREYR Batterys ambisjon er å tilby rene batteriløsninger i industriell skala for å redusere globale utslipp. New York Stock Exchange-noterte FREYR har som misjon å akselerere avkarboniseringen av verdens energi- og transportsystemer. FREYR er i gang med byggingen av den første av sine planlagte fabrikker i Mo i Rana og har annonserte planer for mulig utvikling av industriell battericelleproduksjon i Vaasa, Finland og USA. FREYR planlegger å ha opptil 43 GWh battericellekapasitet i 2025 og opptil 83 GWh i årlig kapasitet i 2028.

Kontakt

Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressetalsperson