Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Grønt hydrogen til bærekraftig transport i Nord-Tyskland

17 des., 2020

Statkraft og Energiepark Emden har i dag signert en intensjonsavtale om å bygge elektrolysører med en total kapasitet på inntil 50 MW på Statkrafts kraftverksområde i den nord-tyske byen Emden.

Hensikten med avtalen er å produsere grønt hydrogen fra fornybar kraft, inkludert en solpark som Energiepark Emden har under utvikling. Det grønne hydrogenet skal fra 2023 leveres til kunder som lokale kollektivselskaper og regionale transportselskaper i Øst-Friesland.

Salg og markedsføring av hydrogenet vil skje under paraplyen H2 Emden, og gjort fysisk tilgjengelig via drivstoffkjeden SCORE sitt nettverk av servicestasjoner.  

- I Emden har vi gått sammen med sterke regionale partnere i et foregangsprosjekt som vil bidra til betydelige utslippskutt fra transportsektoren i Øst-Friesland, sier Carsten Poppinga, som leder Statkraft i Tyskland.

- Statkraft er en ekspert på fornybar energi. Med vår kraftverkstomt i Emden og tilgang på fornybar kraft fra vår portefølje av vind-, sol- og vannkraftverk, er vi en viktig bidragsyter til en bærekraftig transportsektor i regionen, legger han til.  

- Partnerskapet med Statkraft er et sterkt signal for Emden by og regionen Øst-Friesland. Emden har lenge vært en energihub og et sentrum for fornybar energi, sier Claas Mauritz Brons, administrerende direktør i Brons Group på vegne av partnerne i H2 Emden.

- Nå åpner vi det neste kapittelet og legger grunnlaget for fremtidig grønn transport i vår region.

Én 5 MW elektrolysør produserer alene nok grønt hydrogen til å drifte opptil 85 lokalbusser. Lastebiler har på sin side et høyere hydrogenforbruk og kjører over lengre strekninger. Hydrogenet fra ett slikt anlegg kan dermed holde i overkant av 20 lastebiler på veiene i ett år.

Prosjektet har allerede fått god mottakelse fra lokale og regionale myndigheter.

Om Energiepark Emden

Energiepark Emden er en fusjon av selskapene GP JOULE, Terravent Investments og Brons Group.

GP JOULE er en lokal utvikler av fornybar energiproduksjon. Selskapet står for regional verdiskaping og utnyttelse av fornybar kraft, inkludert utvikling, bygging og drift av anlegg for produksjon, transport og distribusjon av grønt hydrogen.

Terravent Investments har i 20 år vært aktive innen energi, eiendom og shipping, og har en prosjektportefølje på nærmere 1 GW vindkraft.

Brons Group ble etablert i Emden i 1826 og driver med trading, shipping og maritime tjenester.

 

Om H2 Emden

H2 Emden er et konsortium bestående av Brons Group, GP Joule, Terravent og den regionale drivstoffkjeden SCORE med et felles mål om å levere grønt hydrogen til transportsektoren i Øst-Friesland.

 

Anne Joeken