Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft og Haugaland Næringspark med samarbeid for å tiltrekke flere datasentre til Norge

06 des., 2019

Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.

Haugaland Næringspark rår over et ferdigregulert næringsareal på om lag 5.000 mål. Statkraft skal utvikle og markedsføre 600 mål som vil være spesielt tilrettelagt for etablering av store datasentre.

– Næringsparken selv, dets kommunale eiere og Haugaland Kraft har alle vært svært positive til dette prosjektet, og vi ser frem til å arbeide sammen for å lykkes i å tiltrekke denne nye industrien til Norge og Vestlandet, sier Atle Haga, som leder Statkrafts satsing for å legge til rette for etablering av energiintensive datasentre i Norge, Statkraft Data Center Sites.

Haugaland Næringspark er sentralt lokalisert langs E39 mellom Stavanger og Bergen, i Gismarvik i Tysvær kommune i Rogaland.

I august ble det kjent at Statkraft har inngått et samarbeid med Google om å tilrettelegge for selskapets kjøp av en stor eiendom i Skien. Statkraft skal samarbeide med Google for å utvikle den grunnleggende infrastrukturen for en eventuell fremtidig oppretting av et datasenter på stedet.