Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Fyllingen av Banja-magasinet er i gang

20 apr., 2016

Vannkraftprosjektet Devoll i Albania passerte en viktig milepæl fredag 15. april, da fyllingen av vannreservoaret til Banja-kraftverket tok til.

Etter at den siste formelle godkjenningen fra det nasjonale myndighetsorganet for store damanlegg var på plass, kunne Devoll-teamet stenge utløpet i bunnen av dammen og starte oppfyllingen.

Hydrologiske og værmessige forhold vil spille en vesentlig rolle for hvor lang tid det tar å fylle magasinet. Vannivået skal økes fra 112 til 175 meter over havet. Når vannet har nådd et driftsmessig nivå og kraftaggregatene kan startes opp, er det planlagt testkjøring av anlegget i august. Kraftverket Banja vil gå over i normal produksjon straks en vellykket testing er gjennomført.

Betydelige arbeider har funnet sted i forkant av oppfyllingen av Banja-magasinet, deriblant fullføringen av selve dammen og bygging av overløp, inntak, kanal, nødutløp, bunnutløp og anlegg for fjerning av sedimenter. Det er også lagd nye veier og broer, og 15 erstatningsboliger er bygd for husstander som er berørt av prosjektet.

- Samtidig som tekniske forberedelser pågår for fullt, forbereder Statkraft også salget av energi fra vannkraftanlegget Banja. I denne sammenheng følger vi nøye med på skrittene som albanske myndigheter tar mot å liberalisere energimarkedet og etablere en svært tiltrengt kraftbørs, sier Asbjørn Grundt, konserndirektør for Internasjonal vannkraft.

Banja-prosjektet i korte trekk:

  • Banja-dammen er en 80 meter høy voll som gjør det mulig å utnytte et vannlagervolum mellom 160 og 175 meter over havet.
  • Banja-reservoaret vil bli om lag 16 kilometer langt. Ved slutten av fyllingsprosessen vil magasinet inneholde om lag 178 millioner kubikkmeter vann. Vannoverflaten vil dekke et areal på rundt 14 kvadratkilometer, tilsvarende mer enn 2.000 fotballbaner.
  • Banja-kraftverket er utstyrt med to vertikale Francis-turbiner med en samlet installert kapasitet på 66 MW, foruten en horisontal Francis-enhet på 7 MW. Totalt installert effekt er dermed 73 MW.
  • Årlig kraftproduksjon er estimert til 255 GWh.

I tillegg til Banja består prosjektet Devoll Hydropower av det 180 MW store vannkraftanlegget Moglice, som er under bygging og ventes å bli satt i drift mot slutten av 2018, samt strekking av 50 kilometer med høyspentledninger og etablering av mer enn 100 kilometer med nye eller oppgraderte veier.