Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Velkommen til åpning av Haukeli kraftverk 3. november

14 okt., 2013

Statkraft inviterer deg til åpning av vårt nye kraftverk i Haukeli søndag 3. november. Her blir det blant annet en offisiell åpning av konserndirektør Hilde Bakken, kraftseminar, konsert og en enkel servering.

Selve åpningen skal foregå utenfor kraftverket. Senere på dagen er det et kraftseminar på Edland samfunnshus hvor blant andre tidligere olje- og energiminister Finn Kristensen skall holde et innlegg om Statkraft sett i perspektiv fra Haukeli kraftverk til internasjonal aktør.

Vi runder av dagen med konsert i Songa kraftverk i Arabygdi med Ingebjørg H. Bratland og Odd Nordstoga. De har turnert land og strand rundt med konserten sin Heimafrå og har hatt stor suksess hvor enn de har vært.

Da det er begrenset med plasser på seminaret og konserten, ber vi om din påmelding til Anita Lærum telefon 414 47 007 eller e-post: anita.laerum@statkraft.com

Haukeli kraftverk satt i drift i 1956

Haukeli kraftverk ble satt i drift i 1956. Kraftverket ble stort sett bygget av brukte hovedkomponenter. Den ene generatoren og turbinen kom fra Sunndalsøra hvor den hadde stått inne i Litjdalen som anleggskraft for bygging av Aura verkene. Kraftverket var egentlig ment for kun å være i drift under anleggsperioden, men har nå vært i drift i 57 år om enn i noe redusert forfatning de siste årene.

old-haukeli-powerplant-1957"Det gamle" Haukeli kraftverk 1957.

Gamle folk i området som har opplevd byggingen av Haukeli kraftverk og oppstarten av Tokkeanleggene er helt klare på at det går et tidsskille før og etter anleggene. Det ble aktivitet i hele dalføret og NVE var flinke til å ansette lokal arbeidskraft.
Stasjonsbygningen til Haukeli kraftverk ble bygget av en lokal entreprenør og tomta ble gravet ut med bulldoser og hele jobben utført for kr 27 000.

Lokalbefolkningen hadde stort sett innlagt strøm før Haukeli kraftverk kom på drift, men området ble forsynt på en lang og utsatt høyspentlinje. Det var derfor hyppige og til dels langvarige utfall men etter at Haukeli startet i 1956 så ble den lokale forsyningen mye mer stabil.

I august i år ble det revet og ga stafettpinnen over til det nye kraftverket som er bygget litt lenger vest. Store deler av det gamle kraftverket får faktisk et nytt liv i Sør-Åni kraftverk i Setesdal. Her havner både den ene turbinen, traverskrana og flere andre komponenter.