Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

SAE Vind fikk konsesjon til Hitra 2 vindpark

04 jan., 2012

Statkraft Agder Energi Vind (SAE Vind) fikk i dag konsesjon til å utvide den eksisterende vindparken på Hitra i Sør-Trøndelag med 75 MW.

- Vi er svært tilfreds med at NVE har gitt konsesjon til Hitra 2, og ser frem til å bearbeide prosjektet videre fram mot en realisering, sier administrerende direktør Anders Gaudestad i SAE Vind.

SAE Vind eies av Statkraft (62%) og Agder Energi (38%). Selskapet har tre vindkraftkonsesjoner fra før, to i Sør-Trøndelag og en i Rogaland. Disse er til sluttbehandling i Olje- og energidepartementet og dermed ikke rettskraftige ennå. I tillegg har SAE vind søkt konsesjon for ytterligere ti vindparker.

Hitra 2 blir en utvidelse av Hitra vindpark på Eldsfjellet på Hitra. Den eksisterende vindparken ble bygget av Statkraft og satt i drift i oktober 2004. Anlegget har 24 vindmøller med en samlet installert effekt på 55 MW. SAE Vind har fått konsesjon til å bygge ut med ytterligere 75 MW. Den totale produksjonen på Hitra 1 og 2 kan dermed bli på ca 300 GWh, noe som tilsvarer forbruket til omtrent 15 000 husstander.

- Hitra 2 vil bidra til å oppfylle regjeringens forpliktelser knyttet til EUs fornybardirektiv. Vindkraftverket vil også kunne medføre positive økonomiske virkninger for Hitra kommune. Hitra 2 vil kunne være med på å styrke kraftbalansen og forsyningssikkerheten i regionen, skriver vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i NVE i en nyhetssak på NVEs nettsider.

Les mer om Hitra 2 på SAE Vinds hjemmesider

SAE Vind:

  • Norges ledende selskap innen landbasert vindkraft.
  • Statkraft og Agder Energi felles satsing på landbasert vindkraft i Norge.
  • Skal utvikle, bygge, drifte og vedlikeholde vindparker over hele landet.
  • Mål om å realisere 1500 MW vindkraft innen 2020.