Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

SN Power etablerer nytt samarbeid innen fornybar energi i Brasil

13 jan., 2011

SN Power har undertegnet en avtale som sikrer selskapet en betydelig eierandel i det brasilianske fornybarselskapet Desenvix. Oppkjøpet er den største transaksjonen SN Power noen sinne har gjennomført, og gir, sammen med det nylig anskaffede kraftmeglerselskapet Enerpar, SN Power en solid posisjon i det raskt voksende brasilianske energimarkedet – et satsingsmarked for SN Power.

Desenvix, kraftprodusentselskapet til det brasilianske konstruksjons- og ingeniørkonsernet ENGEVIX, har en fornybar kraftproduksjonsportefølje på 162 MW i drift, 176 MW under utbygging, samt en stor utviklingsportefølje på rundt 1600 MW. Porteføljen består hovedsakelig av vannkraftanlegg, men også tre vindkraftanlegg og et biomassenanlegg under bygging. Transaksjonen inkluderer Desenvix´ eierandel på 50 prosent i Enex, som spesialiserer seg på drift og vedlikehold av små og mellomstore vannkraftanlegg.

Gjennom kjøpet av en eierandel på 40.65 prosent i Desenvix, vil SN Power danne et felleseid selskap med Desenvix´ nåværende eiere, Jackson og Funcef, for å fokusere på videre vannkraftutbygging i Brasil. Etter oppkjøpet vil SN Power og Jackson ha delt kontroll i Desenvix med en eierandel på 40.65 prosent hver, mens Funcef beholder en minoritetspost på 18.69 prosent. Jackson er også eier av det brasilianske konstruksjons- og ingeniørkonsernet Engevix. Funcef er Brasils tredje største pensjonsfond.

Desenvix’ vannkraftutbyggingsprosjekter er strategisk lokalisert sør og sørøst i Brasil. Som en del av oppkjøpsavtalen har SN Power og de nåværende eierne av Desenvix utviklet en felles forretningsplan som tar sikte på å realisere 1000 MW innen 2018, hovedsakelig innen vannkraft.

- Samarbeidet med Desenvix passer godt inn i SN Powers brasilianske strategi, med solide partnere, gode driftsanlegg og en erfaren lokal organisasjon som kan vise til gode resultater, sier Torger Lien, administrerende direktør i SN Power. – Desenvix’ utviklingsportefølje har nok kvalitetsprosjekter til at SN Power kan nå sine kortsiktige vekstmål i Brasil og skape verdier på lengre sikt. Vi ser også betydelige synergieffekter med vår nyanskaffede meglervirksomhet i Enerpar, fortsetter Lien.

Transaksjonen innebærer en investering på omtrent 440 millioner dollar (706 millioner brasilianske real) for SN Power. Handelen forventes å fullføres i løpet av det kommende halvåret, avhengig av godkjenning fra brasilianske myndigheter.