Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Mer søppel til norsk fjernvarme

13 jan., 2014

Regjeringen fjerner forbrenningsavgiften på avfall fra 1. oktober. Dermed kan mange lass med søppel som i dag havner i Sverige heller brukes i norske fjernvarmeanlegg.

Høyere forbrenningsavgift har vært med på å sende rundt 20 000 lastebiler med avfall over grensa til Sverige hvert år. Denne formen for grensehandel har gjort det vanskeligere å etablere og drive fjernvarmeanlegg i Norge. Fjerningen av avgiften er derfor en gladnyhet for norsk fjernvarmesatsing.

- Det viktigste ved at forbrenningsavgiften nå fjernes, er at norske og svenske forbrenningsanlegg kan konkurrere om avfallet på like vilkår og at vi dermed får et velfungerende marked for avfall, sier Steinar Asbjørnsen, administrerende direktør i Trondheim Energi Fjernvarme.

Unødvendig avgift

Endringen kom i forbindelse med fremleggingen av revidert nasjonalbudsjett. På sine nettsider trekker Energi Norge avgiftskuttet frem som en viktig endring for energibransjen.

- Energi Norge har sammen med KS Bedrift, Fjernvarmeforeningen og Avfall Norge lagt ned et omfattende arbeid i å dokumentere og vise at forbrenningsavgiften er unødvendig, og medfører at avfall blir eksportert til Sverige fremfor å bli brent i norske energigjenvinningsanlegg. Dette målrettede arbeidet har ført frem, sier administrerende direktør Steinar Bysveen i Energi Norge om endringen.

Andre virkemidler

Finansminister Sigbjørn Johnsen forteller at det finnes andre virkemidler for å sikre miljøet enn forbrenningsavgift.

– Vi mener at konsesjonsregler og konkrete krav til utslipp fungerer vel så bra, fordi den avgiften som var der i dag var mer generell og litt grovkornet, for å si det på den måten, sier Sigbjørn Johnsen til TV 2.