Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft til klimatoppmøtet

24 sep., 2009

Under det store klimatoppmøtet i København går Statkraft og Bellona sammen om å presentere løsningene på klimautfordringene.

Forhandlingene om en internasjonal klimaavtale kommer til å prege den danske hovedstaden 7.-18. desember. Sammen med Bellona skal Statkraft bidra til at også befolkning og besøkende i København får ta del i en av vår tids viktigste begivenheter.

– For Statkraft er København-konferansen et viktig sted å presentere og diskutere løsninger med politikere, klimaeksperter og medier fra hele verden. Kloden har et problem, og Statkraft skal bidra til å gjøre jobben med å finne løsningene for fremtiden. For oss er det viktig å samarbeide med Bellona som er en viktig premissleverandør til toppmøtet, sier konsernsjef i Statkraft Bård Mikkelsen.

Interaktivt klimabord

Samarbeidsavtalen, som har fått navnet ”101 Solutions”, innebærer at Statkraft og Bellona blir blant hovedaktørene på et stort folkelig arrangement på Rådhuspladsen i København sentrum. En av aktivitetene der vil være et helt nytt databord, hvor folk interaktivt kan sette sammen ulike miljøtiltak og se hva som blir konsekvensene av utslipp og kostnader.

– Vi ønsker å vise fram løsninger på klimakrisen, for å skape håp og mot for verdens politikere og forhandlere, og for å gjøre det umulig å ikke satse fullt på en ambisiøs klimaavtale, sier Frederic Hauge, leder i Bellona. 
– Vi er trygge på Statkrafts ambisjoner. Det er et innovativt selskap, sier Hauge, som er glad for at Statkraft vil være med i en "coalition of willing”, for å fremme et løsningsorientert budskap.

Sentrale møteplasser

I tillegg til deltakelse i København kommunes arrangement og tilstedeværelse på forhandlingssenteret, har Statkraft og Bellona sikret seg sentralt plasserte arenaer i København. En av arenaene er et såkalt ”Green Room” hvor de to organisasjonene, samarbeidspartnere og forhandlingsdelegater kan ha uformelle samtaler.