Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Scorer høyt som arbeidsplass

12 aug., 2009

Statkraft stiger raskt på listen over landets mest populære arbeidsplasser. Ingeniørstudenter i årets Universum Graduate Survey kårer Statkraft til landets 5. beste arbeidsplass, opp fra fjorårets 15. plass. Nå har også økonomistudentene fått øynene opp for Statkraft som plasserer selskapet som nummer 25 – opp fra 43.plass i 2008 undersøkelsen.

Årets gode plasseringer fører til at Statkraft kåres til den mest attraktive arbeidsgiveren i kraft- og energi-sektoren.

Klatrer i Europa

Statkraft kryper også oppover listen over Europas beste arbeidsplasser. Under utdelingen av Great Place to Work i mai fikk Statkraft en flott 41. plass – opp fire plasser fra fjorårets kåring. Hele 1350 selskaper i Europa deltok i kåringen.

Ellen Sofie Hunsbedt, leder for rekruttering og introduksjon i Statkraft, er godt fornøyd med resultatene.

- At Statkraft er, og oppfattes som, en attraktiv arbeidsplass er en viktig del av vår strategi.Den sier at vi skal tiltrekke oss, utvikle og beholde de mest kompetente, ansvarlige og nyskapende medarbeiderne innenfor våre fagområder. De sterke plasseringene er et resultat av målrettet arbeid gjennom flere år, sier Hunsbedt og retter en stor takk til alle som har bidratt.

- Vi harmange fornøyde medarbeidere, som er stolte av arbeidsplassen sin, og gjerne anbefaler Statkraft som arbeidsgiver til venner og kjente. Det er det beste skussmålet vi kan få.