Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Endring i styret

01 jul., 2020

(Oslo, 1. juli 2020) Marit Salte er valgt som nytt styremedlem i Statkraft. Salte erstatter Hilde Drønen som trer ut av styret.

Marit Salte er utdannet ved Norges Handelshøyskole og Universitetet i Stavanger. Hun har mer enn 25 års erfaring fra ulike stillinger innen økonomi, inkludert finansdirektør i Smedvig Family Office siden 2005.

Styret i Statkraft AS består nå av:

  • Styreleder:        Thorhild Widvey
  • Nestleder:         Peter Mellbye
  • Medlem:           Marit Salte
  • Medlem:           Mikael Lundin
  • Medlem:           Bengt Ekenstierna
  • Medlem:           Ingelise Arntsen
  • Medlem:           Vilde Eriksen Bjerknes (ansattrepresentant)
  • Medlem:           Asbjørn Sevlejordet (ansattrepresentant)
  • Medlem:           Thorbjørn Holøs (ansattrepresentant)

Styret i Statkraft AS er identisk med styret i Statkraft SF.

For ytterligere informasjon:
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tel.: +47 901 86 310, e-mail: knut.fjerdingstad@statkraft.com
Senior Vice President Thomas Geiran, tel.: +47 905 79 979, e-post: thomas.geiran@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4000 ansatte i 17 land.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12