Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Resultat for tredje kvartal 2018

25 okt., 2018

Sterkt kvartal og styrket posisjon

(Oslo, 25. oktober 2018) Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 2679 millioner kroner i tredje kvartal. Dette var en økning på 1243 millioner kroner fra tilsvarende periode i 2017. Økningen var drevet av høyere nordiske kraftpriser, men ble delvis motvirket av negative effekter knyttet til energikontrakter. Resultat etter skatt i tredje kvartal endte på 1265 millioner kroner.

Gjennomsnittlig nordisk systempris i kvartalet var 50,5 EUR/MWh, en økning på 77 prosent sammenlignet med prisnivået i samme kvartal i 2017. Statkrafts totale kraftproduksjon var 13,1 TWh, en nedgang på 0,4 TWh.

- Statkraft hadde et sterkt underliggende resultat og en solid kontantstrøm fra drift. Dette bidrar til å gi Statkraft en sterk finansiell posisjon som muliggjør den planlagte veksten innen fornybar energi, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Statkrafts eierandel på 49 prosent i Istad og en mindre aksjebeholdning i BKK ble solgt i tredje kvartal.  Dette ga en gevinst på 271 millioner kroner.

Statkrafts forbedringsprogram går etter planen, og så langt er det realisert kostnadsreduksjoner på om lag 540 millioner kroner. Målet er å forbedre driften og redusere årlige kostnader med 800 millioner kroner.

Statkraft har inngått en 10 år lang kraftsalgsavtale med Ferroglobe Mangan. Avtalen løper fra 2021 og har et totalt volum på 4,4 TWh. Denne avtalen bekrefter Statkrafts posisjon som en konkurransedyktig leverandør av kraft til industrien i Norge.

Statkraft kjøpte et vannkraftprosjekt på 100 MW i Himachal Pradesh i India. Kraftverket er under bygging og forventes å komme i drift i 2021.

I oktober kjøpte Statkraft også en vindprosjektportefølje på 1550 MW i Irland og Storbritannia. I etterkant av denne transaksjonen er det besluttet å bygge vindparken Kilathmoy (23 MW) i sørvest-Irland.

- Kjøpene av disse vann- og vindprosjektene passer godt med Statkraft vekststrategi og styrker vår posisjon som en ledende utvikler av fornybar energi, sier Rynning-Tønnesen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kapitalmarkeder:
Funding manager Stephan Skaane, tel: +47 905 13 652, e-post: stephan.skaane@statkraft.com
Senior Financial Advisor Arild Ratikainen, tel: +47 971 74 132, e-post: arild.ratikainen@statkraft.com

Media:
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tel: +47 901 86 310, e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3500 ansatte i 17 land.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.