Jump to content Jump to navigation Jump to search

Statkraft AS: Offentliggjøring av resultater for tredje kvartal 2018

22 Oct, 2018

Statkraft offentliggjør resultater for tredje kvartal 2018 torsdag 25. oktober 2018 kl. 08.00.

Materialet vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs www.newsweb.no.  

Direkte webcast
Kl. 09.00: Statkraft presenterer resultatene på webcast som overføres direkte på www.statkraft.no. Presentasjonen holdes på engelsk.

Kontaktperson:
Arild Ratikainen, Investor Contact, tlf.: +47 971 74 132

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakt oss