Statkraft AS: Vellykket utstedelse av euro-obligasjon

13 mar., 2017

Statkraft AS har gjennomført en vellykket utstedelse av obligasjon på EUR 500 millioner med 8 års løpetid. Utstedelsen ble gjort under selskapets eksisterende EMTN-program.

Nøkkelinformasjon:
Størrelse: EUR 500 millioner
Forfall: 20. mars 2025
Kupong rente: 1,125 %
Notering: London


Lånebeløpet vil bli brukt til generelle selskapsformål.

Det var god etterspørsel etter obligasjonen og ordreboken var vel overtegnet.

Barclays, BNP Paribas, Danske Bank og Goldman Sachs International fungerte som joint bookrunners for denne transaksjonen.

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 3800 ansatte i mer enn 20 land.

For ytterligere informasjon:
Funding Manager Stephan Skaane, tlf.: +47 24 06 83 06 / +47 905 13 652
VP Tron Ringstad, tlf.:+47 24 06 73 12 / +47 992 93 670
SVP Head of Investor Relations Thomas Geiran, tlf.: +47 905 79 979

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12