Statkraft AS: Utstedelse av nye obligasjonslån

22 jun., 2015

Statkraft AS (A-/Baa1) viser til dagens børsmelding, og har nå gjennomført en utstedelse av nye obligasjonslån med et totalt volum på NOK 1.150 millioner fordelt på følgende transjer:

  • NOK 700 millioner i 5 år med flytende rente med en kupong tilsvarende 3 mnd NIBOR +0,60% p.a.
  • NOK 450 millioner i 10 år med fast rente og en kupong på 3,12% p.a. 

De nye obligasjonslånene utstedes under Statkrafts EMTN program og vil bli søkt notert på Oslo børs. 

DNB Markets, Nordea Markets og SEB var tilretteleggere av lånene. 

Kontaktpersoner i Statkraft:
Vice President Tron Ringstad, tlf.:+47 24 06 73 12
Funding Manager Stephan Skaane, tlf.: +47 24 06 83 06
Head of Investor Relations Thomas Geiran, tel.: +47 905 79 979

Statkraft er et ledende selskap innen vannkraft internasjonalt og Europas største produsent av fornybar kraft. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 3700 ansatte i mer enn 20 land.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12