Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Utstedelse av nye obligasjonslån

22 jun., 2015

Statkraft AS (A-/Baa1) viser til dagens børsmelding, og har nå gjennomført en utstedelse av nye obligasjonslån med et totalt volum på NOK 1.150 millioner fordelt på følgende transjer:

  • NOK 700 millioner i 5 år med flytende rente med en kupong tilsvarende 3 mnd NIBOR +0,60% p.a.
  • NOK 450 millioner i 10 år med fast rente og en kupong på 3,12% p.a. 

De nye obligasjonslånene utstedes under Statkrafts EMTN program og vil bli søkt notert på Oslo børs. 

DNB Markets, Nordea Markets og SEB var tilretteleggere av lånene. 

Kontaktpersoner i Statkraft:
Vice President Tron Ringstad, tlf.:+47 24 06 73 12
Funding Manager Stephan Skaane, tlf.: +47 24 06 83 06
Head of Investor Relations Thomas Geiran, tel.: +47 905 79 979

Statkraft er et ledende selskap innen vannkraft internasjonalt og Europas største produsent av fornybar kraft. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 3700 ansatte i mer enn 20 land.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12